BeLife: hulp bij herstel van COVD-19

16-06-20

Ongeveer twintig procent van de Covid-19-besmettingen leidt tot ernstige klachten. Hoe krabbel je weer op na een lang ziekbed, waarin je misschien zelfs weken op de IC hebt gelegen? Samen met moederbedrijf Arbo Unie heeft BeLife een revalidatieprogramma dat speciaal toegespitst is op coronapatiënten – waarbinnen ook hun naasten worden betrokken.

Tot nu toe zijn in Nederland ruim 46.000 mensen positief getest voor corona – in werkelijkheid ligt het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger. Duizenden patiënten belandden in het ziekenhuis, en lang niet alleen 70-plussers met onderliggend lijden. 'Het virus kan iedereen hard treffen', zegt Hannelore Quik, revalidatiearts bij BeLife. 'En als dat gebeurt, is de impact groot. Wekenlang bedlegerig zijn heeft invloed op je spiermassa, conditie, gewrichten, op je voedingstoestand. We verwachten ook meer longproblemen en een verhoogd risico op bloedpropjes die naar longen, maar ook naar de hersenen schieten. Vergeet ook niet wat het emotioneel met je doet als je een hele tijd zelfs van je familie bent afgesneden, of op de IC in slaap bent gehouden. En alleen bent behandeld door mensen die helemaal ingepakt zijn in beschermende kleding. Dit alles maakt dat herstel van Covid-19 soms om complexe zorg vraagt, vanuit verschillende disciplines.'

Multidisciplinaire aanpak
Het revalidatieprogramma voor ex-coronapatiënten voorziet in deze behoefte. Hannelore: 'Bij BeLife zijn we gespecialiseerd in revalidatietrajecten voor gecompliceerde problematiek met beperkingen op verschillende vlakken in het dagelijks functioneren. Wij begeleiden mensen dan ook in interdisciplinaire teams. Daarbij starten we met een uitgebreide intake die bestaat uit een gesprek met de revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog, een lichamelijk onderzoek en verschillende testen. Op basis daarvan bepalen we samen met de revalidant aan welke doelstellingen we samen gaan werken en stellen we een behandelplan op waarin alle nodige disciplines op elkaar afgestemd zijn. Ook in het revalidatieprogramma voor ex-coronapatiënten gaan we op die manier te werk.'

Leren omgaan met verandering
Een belangrijke verschil met andere revalidatietrajecten van BeLife is dat in dit programma bedrijfsmaatschappelijk werkers van Arbo Unie meedraaien in de multidisciplinaire teams. Zoals Agnes Kloppenberg. 'Revalideren is in feite leren omgaan met veranderingen', vertelt zij. 'Daar zit onze expertise. Wij richten ons daarbij op de (psycho)sociale gevolgen van corona. Op de invloed op het gezinsleven als je opeens afhankelijk bent van mantelzorg. Op je sociale leven – als je sociale contacten je uit angst om besmet te raken, uit de weg gaan. Op je werk – je bent fysiek niet de oude en ervaart misschien ook problemen op het cognitieve vlak, zoals verminderde concentratie. Op de angst- en stressgevoelens die dit allemaal met zich mee kan brengen, en het besef van verlies. Met onze ondersteuning helpen we mensen grip te krijgen op al die veranderingen en omgaan met de nieuwe werkelijkheid. Daarbij vinden we het als bedrijfsmaatschappelijk werkers belangrijk om ook het thuisfront hierbij te betrekken; steun en begrip uit dit hoek kan bepalend zijn voor hoe snel iemand herstelt. Wij zijn er daarom ook voor de mantelzorgers.'

Aandacht voor arbeidsrevalidatie
Zo bieden Arbo Unie en BeLife samen een programma voor herstellenden van corona waarin alle relevante disciplines voorhanden zijn, zodat de revalidant zowel op het medische als het fysieke en psychische vlak goede begeleiding krijgt. In onderlinge samenhang. Hannelore: 'Daarbij is het voor werkenden en hun werkgevers een voordeel dat wij in ons traject extra aandacht hebben voor arbeidsrevalidatie; we kijken wat iemand aankan aan fysieke en mentale belasting, ook op het werk. Onze expertise op het gebied van inspanningsfysiologie – die we bijvoorbeeld ook inzetten in de begeleiding van topsporters – is daarbij een grote kracht. En we hebben nauwelijks wachtlijsten. Na de intake kan een cliënt direct doorstromen in het behandeltraject. Ook dat is een pluspunt, want hoe eerder je start met revalideren, hoe beter en sneller het resultaat.'

Meer nieuws