BHV Nederland: goed voorbereid bij calamiteiten?

04-03-18

Elke werkgever in Nederland is verplicht tot het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een daaruit voortkomend plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden maatregelen getroffen om gezondheids– en veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken.

BHVNederland ondersteunt bedrijven en instellingen om te voldoen aan de eisen vanuit de wet en maatregelen uit het plan van aanpak. Denk hierbij aan het opstellen van ontruimingsplanning, plattegronden, leveren en keuren van preventiemateriaal. Medewerkers worden door middel van een BHV-cursus opgeleid tot vakbekwame en ervaren bedrijfshulpverleners.

Klik hier voor meer informatie. 

Meer nieuws