BHVNederland: RI&E omvangrijke klus

19-09-17

Bent u als organisatie om welke reden dan ook niet in staat om zelf uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te vervaardigen, dan kunt u dit door BHVNederland laten verzorgen. Het afnemen van een RI&E is vaak een omvangrijke klus die specifieke kennis vereist.

Wat is RI&E
RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven haar risico’s in kaart brengen. Pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Met de RI&E wordt een ‘Plan van Aanpak’ (PvA) opgesteld. In dat plan staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken. 

De Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is nu enige tijd verplicht gesteld voor alle werkgevers; met uitzondering van zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de RI&E (Arbo-wet). 

De Arbeidsinspectie zegt hierover het volgende: 'Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en dient schriftelijk te worden vastgelegd.'

In beknopte zin moet een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie antwoord geven op de volgende vragen: zijn er in het verleden ongevallen gebeurd in mijn bedrijf? Wat kan er op dit moment fout gaan in mijn bedrijf zodat ongevallen en/of verzuim optreden? Hoe groot is die kans? Hoe beperk ik het risico of de schade als het toch onverhoopt misgaat? Welke maatregelen zijn nodig? Op welke wijze voer ik deze door? Hoe zorg ik dat deze maatregelen blijven werken? 

Risico’s terugdringen
In drie stappen kunt u het risico terugdringen. Inventarisatie, alle knelpunten op één lijst (stap 1). Evaluatie, risico’s sorteren, de belangrijkste bovenaan (stap 2). Plan van aanpak. wie doet wat, en…. wanneer? (stap 3).

In het Plan van Aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u hulp bij het uitvoeren van uw RI&E. Kijk op: www.BHVNederland.nl of bel 085 – 2014733.

Meer nieuws