Ondernemerschap

Expert aan het woord – Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten):Billijke vergoeding: één miljoen

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Yvonne Sørensen is arbeidsrechtadvocaat bij Sørensen Advocaten en te bereiken via sorensen@sorensenadvocaten.nl

Talpa heeft recent veel geld bespaard door niet als goed werkgeefster te handelen. Het mediabedrijf had sinds 2011 een Creative Director. Zijn maandsalaris was ruim 13.000 euro bruto. Vanwege de verkoop van Talpa Media aan het Britse ITV, had de Creative Director tot 2020 recht op een earn out bonus zolang hij aan Talpa verbonden bleef. Vanwege die regeling had de werknemer al ruim 1,3 miljoen euro geïncasseerd én uitzicht op meer dan twee miljoen euro als hij in dienst zou blijven tot 2020. 

In mei 2017 liet John de Mol zich openlijk ontevreden uit over de Creative Director en noemde zijn werk ‘een slappe hap’. In oktober 2017 zette De Mol de werknemer op non-actief. Die vorderde wedertewerkstelling bij de rechtbank en moest door Talpa weer te werk worden gesteld.

In november 2017 werd door Talpa een verbetertraject opgestart met de werknemer. Niet geheel onverwacht, bleek in dat traject dat niemand meer tevreden was over de Creative Director. Zijn collega’s, medewerkers en zelfs de sponsor van verschillende programma’s uitten hun ontevredenheid over hem. 

Ook niet geheel onverwacht werd de Creative Director vervolgens ziek. In maart 2018. Na vijf maanden, in augustus 2018, moest de medewerker weer gaan re-integreren. Er werd langdurig over gesproken tussen partijen, maar de re-integratie werd niet daadwerkelijk opgestart. Intussen moest uit hoofde van de earn out regeling weer 400.000 euro aan de werknemer worden betaald. Talpa weigerde dat. De rechtbank oordeelde dat Talpa tot betaling moest overgaan, maar Talpa ging in hoger beroep. 

Begin 2019 was de werknemer niet langer ziek en moest hij zijn werkzaamheden hervatten. De inmiddels verstoorde arbeidsverhouding moest van de Arbo-arts worden hersteld in een periode van acht weken. Talpa zag daar geen heil in en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter te Almere constateerde dat er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding op basis van alle ruzies uit het verleden en de procedures die er tussen partijen hadden plaatsgevonden, en dat Talpa daar bewust op had aangestuurd. Dit was geen reden om de arbeidsovereenkomst niet te ontbinden, maar wel om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen. 

De hoogte van de billijke vergoeding stelde de rechter op 50 procent van de earn out bonus van ruim twee miljoen euro die de werknemer zou hebben ontvangen als hij tot 2020 in dienst was gebleven. Ook moest de wettelijke transitievergoeding van 40.000 euro worden betaald.

Door niet als goed werkgeefster te handelen, realiseerde Talpa een grote besparing. In plaats van ruim twee miljoen euro vanwege de earn out bonus was Talpa nu slechts één miljoen euro kwijt. Ook bespaarde Talpa zich voortaan maandelijks het salaris van de werknemer en kon zij een nieuwe Creative Director aantrekken. De missie van Talpa was daarmee geslaagd.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws