Ondernemerschap

Blog BASE Advocaten: Signalering – spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

BASE Advocaten - Rotterdam

Sinds 21 april 2020 geldt de Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020. Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te verlengen zonder dat huurbescherming ontstaat voor de huurder.

Met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 introduceerde de wetgever in 2016 de tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW. Deze tijdelijke huurovereenkomst eindigt na maximaal twee (in geval van zelfstandige woonruimte) respectievelijk vijf (in geval van onzelfstandige woonruimte) jaar zonder opzegging en rechterlijke tussenkomst. Anders dan voorheen kan een huurder na afloop van de bepaalde termijn geen aanspraak maken op huurbescherming (lees: enkel opzeggen met een geldige opzeggingsgrond). Verlenging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Een opvolgende huurovereenkomst met dezelfde huurder zal dus voor onbepaalde tijd zijn, hetgeen in de huidige tijd (krapte op de woningmarkt) tot gevolg heeft dat veel verhuurders de huurovereenkomst laten aflopen en een huurovereenkomst aangaan met een andere huurder.

In tijden van corona acht de minister verhuizingen onwenselijk. Dat brengt verplaatsing van personen met zich die zich doorgaans binnen anderhalve meter van elkaar zullen bevinden. Ook de daarmee gepaard gaande woningbezichtigingen moeten beperkt worden. Vandaar de Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomst woonruimte, die het mogelijk maakt tijdelijke huurovereenkomsten die zouden eindigen tussen 1 april 2020 en 1 juli 2020 te verlengen met maximaal drie maanden, uiterlijk tot 1 september 2020. Indien de situatie rondom het coronavirus daartoe aanleiding geeft, kan de wet na 1 september 2020 verlengd worden.

Heeft u naar aanleiding van deze signalering nog vragen over de spoedwet? Of wilt u zich laten informeren over de mogelijkheden en aandachtspunten van tijdelijke huurovereenkomsten? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation van BASE Advocaten. 

Meer nieuws