Blog Erwin Blokland (Efidenz): casino-obligaties

19-03-18

Toegegeven: het valt meteen op als we in de titel van ons blog de naam van een beleggingsinstrument samen met het woord casino noemen. Maar voor de duidelijkheid: we praten hier niet over een gokbedrijf, maar over de Franse supermarktonderneming Casino.

Werkend onder verschillende namen heeft Casino rond de 62% aan marktaandeel op de Franse thuismarkt. Het laat daarmee de nummer twee (Carrefour met circa 21%) op gepaste afstand achter zich. Overigens zegt dat op zich niet zoveel over hoe aantrekkelijk het is om aandeelhouder te zijn van zo’n onderneming. Groot is niet hetzelfde als goed. Voorlopig prijkt er in 2018 een verlies van 19% op het koersbord voor de aandeelhouders, vooral veroorzaakt door een verlaging van het dividend en de zorgen over marges die de supermarkten van de Casino Groep op de omzet behalen.

Op het gebied van solvabiliteit heeft Casino ook een uitdaging. De nettoschulden zijn opgelopen tot boven de € 4,0 miljard, terwijl het plan juist was om minstens het niveau van het jaar ervoor te handhaven (€ 3,3 miljard). De stijging werd echter vooral veroorzaakt door de financiering van een inkoop van aandelen van een beursgenoteerde dochteronderneming. Het management van Casino heeft herhaald meer solvabiliteit te willen bereiken en daar alsnog mee te beginnen in 2018. De doelstelling blijft daarmee van kracht.

Oog houdende voor die schuldontwikkeling hebben we vorig jaar positie genomen in een achtergestelde obligatie van Casino. Deze kent geen datum van aflossing, in theorie loopt de obligatie eeuwig door. Het percentage couponrente staat ook niet vast, maar de berekening ervan wel: de Europese 10-jaars rente + 1,0%, elk kwartaal opnieuw vast te stellen. Dat zorgt in het huidige kwartaal voor een rentevergoeding van net geen 2,0% op jaarbasis. In de praktijk komt dit neer op 2,5% per jaar, aangezien de obligatiekoers rond de 78% schommelt. De coupon is door Casino overigens wel gemaximeerd: op 9,0% per jaar. Daar zit dus nog voldoende ruimte.

De variabele coupon past in onze strategie om met de huidige lage rente geen ‘vaste’ rente-afspraken te willen maken. Als de rente op de obligatiemarkten de komende jaren stijgt, dan willen we zoveel mogelijk ook stijgende couponrentes zien in onze portefeuilles. Het variabele karakter van de coupon geeft minder zekerheid over inkomsten, maar het is wel de manier om in een klimaat van stijgende rente te voorkomen dat de koers van een obligatie onder druk komt.

Door het achtergestelde karakter van de obligatie is het wel van belang goed te monitoren of de kwaliteit van de balans inderdaad de wenselijke ontwikkeling doormaakt. En het gewicht dat we in de portefeuille toekennen aan een dergelijk instrument moet uiteraard ook passend zijn. Het beleggen in deze Casino-obligatie is op die manier geen gokken, maar ‘gewoon’ verantwoord risico nemen.

Disclaimer: Beleggende klanten van Efidenz Capital Management B.V. houden positie in de genoemde obligatie. Dit artikel is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. Gebruik maken van de informatie geschiedt volledig op eigen risico. De inhoud van deze publicatie kan ieder moment in de toekomst en zonder expliciete vermelding of aankondiging gewijzigd worden. Aan de inhoud kunnen geen rechten of plichten ontleend 

(Erwin Blokland op foto links)

Meer nieuws