Ondernemerschap

Blog Huib Boissevain (Annexum): het voordeel van de twijfel: #hugodejongekaniets

27-01-22

De benoeming van Hugo de Jonge tot minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zorgde op z’n zachts gezegd voor gefronste wenkbrauwen. Al gauw deed de hashtag #hugodejongekanniks het goed op Twitter en werd door veel mensen de vraag gesteld: is dit wel de juiste persoon om zich te storten op een sector met zo’n groot aantal uitdagende dossiers? Wat mij betreft is die kritiek kort door de bocht en in elk geval prematuur.

Handige eigenschappen

Laten we om te beginnen vaststellen dat het De Jonge niet ontbreekt aan uithoudingsvermogen, energie en optimisme, los van wat je tot op heden van zijn beleidskeuzes vindt. Eigenschappen die in elke politieke en bestuurlijke functie van pas komen, maar zeker handig zijn in een omgeving waar op een flink aantal onderdelen sprake is van voortslepende discussies en patstellingen. Aan de nieuwe minister de opdracht om daarin verandering te brengen en keuzes te maken.

Andere omgeving

Hoewel voor zowel de zorgsector als de vastgoedsector en sector volkshuisvesting geldt dat zij zeer gedecentraliseerd zijn, is er een fundamenteel verschil. De zorgsector wordt voor een belangrijk deel gedomineerd door medische hyperexperts, zoals virologen en andere specialisten. Mensen met autonome kennis, met wie het als buitenstaander en niet-expert lastig discussiëren is. Laten we in elk geval vaststellen dat het Hugo de Jonge niet is gelukt om met deze groep een constructieve dialoog aan te gaan die heeft geleid tot consensus en doelmatig beleid.

De omgeving waarin hij zich in zijn huidige rol beweegt is echter anders. Ik vergelijk de vastgoedsector weleens met het Nederlands elftal: iedereen vindt er wat van en mág er ook wat van vinden. Dat laatste is een wezenlijk verschil met de vorige omgeving waarin De Jonge geacht werd te manoeuvreren. Het is zeker niet uit te sluiten dat hij beter gedijt op een plek waar discussies op een toegankelijker niveau worden gevoerd en waarbij de gesprekspartners zich vaker op een meer gelijkwaardig niveau bevinden.

Centrale regie nodig

Er zijn stevige uitdagingen en dilemma’s op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en volkshuisvesting. Zo moet er meer en vooral gerichter gebouwd worden, het aantal tijdrovende en onnodig ingewikkelde procedures moet omlaag, we willen meer woningen maar niet de lucht of de natuur in, et cetera. Het zijn allemaal dilemma’s die enkel met centrale regie kunnen worden doorbroken. En dat treft, want De Jonge mag nu aan de slag in een omgeving waar voor een dergelijke vorm van aansturing en beleid aanzienlijk meer draagvlak is.

Sterker nog, er is een nadrukkelijke behoefte bij veel stakeholders aan een minister en ministerie die de lead nemen, voor consensus zorgen en bovenal actie ondernemen. Het is goed mogelijk dat De Jonge op zijn vorige ministerie de twee tropenjaren achter de rug heeft die hem de dikke huid, de politieke voelsprieten en het netwerk hebben gegeven om in zijn huidige rol wél te scoren. Laten we hem in elk geval het voordeel van de twijfel geven en beginnen met #hugodejongekaniets.

Huib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed. 

Meer nieuws