Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): mag ik een Oekraïense vluchteling in dienst nemen?

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De EU heeft de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Hierdoor krijgen mensen die het conflict in Oekraïne ontvluchten, bescherming in de EU. Ze kunnen een verblijfsvergunning aanvragen en krijgen toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierdoor hoeven Oekraïners geen asiel aan te vragen, om in Nederland te verblijven.

De gevolgen van de richtlijn moeten nog verder worden uitgewerkt. Tot die tijd is nog een tewerkstellingsvergunning nodig om Oekraïners in dienst te nemen. Voor Oekraïners geldt op dit moment dat zij alleen in Nederland mogen werken als hun werkgever in het bezit is van een werkvergunning. De aanvraagprocedure hiervoor kan lang duren.

Het ministerie van SZW is voornemens om op korte termijn de toegang tot de arbeidsmarkt voor Oekraïners tijdelijk te verruimen, door een vrijstelling op de plicht om een tewerkstellingsvergunning te regelen. Wel geldt er een meldplicht. Er wordt naar gestreefd om de vrijstelling op 1 april 2022 in werking te laten treden. Tevens wordt in dit kader gekeken naar de toegang tot kinderopvang en mogelijke knelpunten die hierbij spelen.

Zodra er meer bekend is, zal dit worden gepubliceerd op de website van de IND.

Voor de Kamerbrief van 17 maart 2022 klik hier.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws