Ondernemerschap

Blog Karlijn Kapel (Sørensen Advocaten): werknemer niet verplicht om vakantie op te nemen

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 mei 2020 geoordeeld dat de werkgever niet met een verwijzing naar de coronacrisis werknemers kan dwingen 20% van hun vakantie op te nemen.

Feiten
Bij brief van 7 april 2020 heeft de werkgever aan werknemer medegedeeld dat alle stafmedewerkers worden geacht tot 1 juni 2020 per week 20% vakantie op te nemen. De werknemer weigert hieraan mee te werken. De werkgever verzoekt de kantonrechter vervolgens om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende gebleken dat de verhouding tussen de werkgever en de werknemer zodanig ernstig en duurzaam is verstoord dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. De werkgever stelt dat werknemer zijn functie niet vervult zoals van hem wordt verwacht en hij heeft ook niet het vertrouwen dat daarin verandering komt. De werknemer stelt dat de werkgever hem alleen wil ontslaan omdat hij kritisch was over het creatief boekhouden binnen de organisatie. Vaststaat dat een verdere vruchtbare samenwerking tussen partijen niet mogelijk is. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met ingang van 1 juli 2020. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding.

Vakantie
De arbeidsovereenkomst van de werknemer bevat een eenzijdig wijzigingsbeding. Nu werknemer niet heeft ingestemd met de eenzijdige wijziging, is het aan de werkgever om zijn zwaarwichtige belang bij de maatregel (verplichting om vakantiedagen op te nemen) te onderbouwen. Een enkele verwijzing naar de coronacrisis is daarvoor onvoldoende. Bovendien blijkt uit de brief van de werkgever dat het een en ander in overleg met de leidinggevende zou plaatsvinden. Op dat moment was de werknemer al op non-actief gesteld en met hem is nimmer overleg gepleegd over het opnemen van 20% van zijn vakantie. Tegen die achtergrond kan de werkgever niet eenzijdig aan werknemer opleggen om 20% van zijn vakantie in te leveren.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws