Ondernemerschap

Blog Paul Sterenberg (Inprevo): het nut van een ontruimingsoefening

Inprevo - Rotterdam

Stelt u zich eens voor: het ontruimingsalarm wordt geactiveerd en alle medewerkers rennen verward door elkaar heen op zoek naar de dichtstbijzijnde uitgang. Door de rookontwikkeling ziet niemand iets meer. Daardoor ontstaat er paniek en een duw- of vechtpartij bij de uitgang.

Voor bedrijven is het daarom van belang dat de medewerkers bekend zijn hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van een gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.
 
Op grond van de Arbowet is de werkgever onder andere verplicht om zich bij te laten staan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners. Het verlenen van bijstand houdt in elk geval in:

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting (artikel 15 lid 1 en 2 Arbowet).
Hierbij geeft de Arbowet aan dat de bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij bovengenoemde taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbowet). Een maatregel die hiervoor genomen kan worden is het regelmatig houden van ontruimingsoefeningen. De NEN 8112:2017 “Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening” heeft als richtlijn om minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te organiseren.

Naast deze oefening is het van groot belang dat een ontruiming van een gebouw regelmatig intern door de eigen BHV-organisatie wordt beoefend. Niet alleen vergroot het de bekendheid met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering bij uw medewerkers, de oefening zet ook aan tot evaluatie en eventueel herziening van uw BHV-organisatie. Daarnaast verbetert een oefening de ontruimingsvaardigheden en verhoogt het de saamhorigheid en professionaliteit van uw BHV-organisatie.
 
Het verdient aanbeveling om het ontruimen stapsgewijs op te bouwen. Voor de BHV’er is het een leerproces: hij leren stap voor stap de theoretische kennis in de praktijk uit te voeren en doen al doende ervaring op. Hieronder een aantal methoden van oefenen. 

Methode 1: Droogoefening
Alle procedures worden uitgevoerd en alle handelingen worden verricht, maar er wordt niet tot een daadwerkelijk ontruiming overgegaan (‘droge’ oefening). 

Methode 2: Aangekondigde oefening
Een oefening gelijk aan oefening fase 1, maar dan met een daadwerkelijke ontruiming. Van tevoren wordt aan het personeel datum en tijdstip van de oefening bekendgemaakt (aangekondigde oefening). 

Methode 3: Onaangekondigde oefening
Oefening gelijk aan oefening fase 2 eventueel gecombineerd met de inzet van fictieve slachtoffers, rook en/of overheidshulpverleners (brandweer en/of politie). Bij deze oefening worden de BHV-organisatie en de medewerkers niet van tevoren ingelicht (onaangekondigde oefening).
 
Heeft u hulp nodig bij het uitvoeren van een ontruimingsoefening? Inprevo kan u hierin bijstaan. Neem vrijblijvend contact met ons op.
 
Paul Sterenberg is consultant bij Inprevo en leert onder andere bedrijven hoe zij ontruimingsoefeningen moeten uitvoeren.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Inprevo

Inprevo richt zich op de preventie van calamiteiten en helpt organisaties bij het creëren van brandveiligheid.

Meer nieuws