Blog PwC: werken in sprints maakt risico’s innovatie beheersbaar

01-05-18

Innovatie vraagt om leiders die mensen vrijheid en autonomie geven en daarmee een cultuur creëren die innovatie stimuleert. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan; het huidige leiderschap bij bedrijven en organisaties heeft veel beter geleerd om organisaties te beheersen dan om ze los te laten. Zijn de huidige bazen daarmee volledig ongeschikt om innovatie van de grond te krijgen? Nee, natuurlijk niet. En hun organisatie hoeft ook niet meteen helemaal op de kop. Experimenteren met een nieuwe manier van werken – innoveren met kleine stapjes – is een goed begin.

Cultuur en leiderschap zijn aspecten die het innovatief vermogen van organisaties het meest in de weg staan. Dat zeggen de deelnemers aan de door ons recent gepubliceerde Innovation Survey 2018. Ik zie hier goed en slecht nieuws in. Goed, omdat de deelnemers aan de vorige Innovation Survey het gebrek aan performance-indicatoren en financiering als de grootste uitdagingen zagen met betrekking tot innovatie in hun organisatie. Die verschuiving van de ‘harde’ naar ‘zachte’ uitdagingen hangt ongetwijfeld samen met de inmiddels behoorlijk bloeiende economie, waardoor budgetten ook weer groeien. Het slechte nieuws is dat cultuur en leiderschap minder gemakkelijk te veranderen zijn. Cultuur en leiderschap ademen niet mee met de conjunctuur.

Risicomanagementprocedures zijn niet de beste kaders voor innovatie
Innovatie gedijt in een cultuur die niet alleen successen toestaat, maar ook mislukkingen. Er moet ruimte zijn voor experiment; mensen moeten het gevoel hebben dat ze iets kunnen uitproberen zonder meteen afgerekend te worden op het resultaat. Een innovatieve cultuur is kortom een cultuur met lef. Gevestigde corporates zijn groot geworden door lef en ondernemerschap, daar wil ik niks aan afdoen. Maar vaak werken ze met vaste budgetten en KPI’s die erop gericht zijn de processen te beheersen. Nogmaals: dat is niet gek, juist begrijpelijk, maar regels en risicomanagementprocedures vormen niet de beste kaders voor experiment. 

Een veilige manier van experimenteren 
Corporates kunnen wat dat betreft wel een en ander leren van start-ups die hun diensten en producten ontwikkelen in ‘sprints’. Deze werkwijze gaat uit van innoveren met kleine stapjes, waarbij in elk van die stapjes aannames worden gevalideerd en de eindgebruiker vanaf de eerste fase bij de ontwikkeling betrokken is. Deze werkwijze is wezenlijk anders dan de traditionele, waarbij grote, vaak kostbare projecten worden opgetuigd en waarvan de uiteindelijke opbrengsten niet aan de verwachtingen voldoet, alleen al omdat de wereld er aan het begin van het project anders uitzag dan op de datum van oplevering. 

Werken in sprints
Werken in sprints is een veilige manier van experimenteren. Het kost niet veel geld. Als een experiment niks oplevert, is dat over het algemeen al na een paar sprints duidelijk en het is veilig; een eventuele mislukking treft niet meteen de hele organisatie of haar stakeholders. Het draagt bij aan een cultuurverandering. Met kleine stapjes. 

Door Suzanne Keijl, innovatieleider PwC

Meer nieuws