Ondernemerschap

Schouten Zekerheid: de impact van thuiswerken op uw mobiliteits- en aansprakelijkheidsrisico

Schouten Zekerheid - Capelle aan den IJssel

De coronapandemie heeft het verkeersbeeld flink veranderd. Doordat veel mensen thuiswerken, is het minder druk op de weg. Ook de wijze waarop wij ons (laten) vervoeren is behoorlijk gewijzigd. We pakken vaker de auto of de fiets, wandelen veel meer en reizen minder met het openbaar vervoer. Wat betekent dit voor u als werkgever? Bent u bijvoorbeeld aansprakelijk als een medewerker in zijn lunchpauze even een ommetje maakt of naar de supermarkt fietst en hem iets overkomt? In dit artikel van Schouten Zekerheid leest u het antwoord.

Minder (auto)verkeer leidt niet automatisch tot veiligere wegen. Een lege weg nodigt uit tot hard rijden en dat maakt de kans op ernstige ongevallen juist groter. Doordat we steeds meer online bestellen is ook het aantal bestelbussen dat in woonwijken rondrijdt enorm gegroeid. Daarnaast zorgt het veranderende verkeersbeeld, met veel meer fietsers en wandelaars dan voorheen, juist binnen de bebouwde kom tot ongelukken met slachtoffers.

80.000 verkeersongevallen

In 2020 waren er 80.000 verkeersongevallen, 20% minder dan een jaar eerder. Bij die ongevallen vielen 19.000 gewonden en dat is 10 procent minder dan in 2019. Ook het aantal dodelijke slachtoffers (500 in 2020) daalde met ongeveer 10%. Ongeveer 65% van alle slachtoffers zijn fietsers, bromfietsers en voetgangers en 25% van alle verkeersslachtoffers zijn jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Verder vonden de meeste ongevallen in 2020 plaats buiten de spits, op doordeweekse dagen en binnen de bebouwde kom.

Werkgeversaansprakelijkheid

Wat als één van uw werknemers voor, tijdens of na werktijd bij een ongeval betrokken raakt? Wanneer bent u wel en wanneer bent u niet aansprakelijk? De hoofdregel van werkgeversaansprakelijkheid is te vinden in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit artikel legt een ruime zorgplicht op aan de werkgever om te voorkomen dat werknemers, waaronder zzp’ers, flexwerkers, uitzendkrachten én vrijwilligers, schade oplopen bij de uitoefening van hun werkzaamheden.

Van een werkgever wordt volgens artikel 7:611 BW óók verwacht dat deze goed werkgeverschap laat zien. Deze zorgplicht houdt niet op als werknemers de werkplek verlaten, de werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. Een werkplek in een hoekje op zolder vlakbij de trap is geen goed idee. Overleg met uw werknemer welke faciliteiten hij thuis nodig heeft, maar zorg in ieder geval voor een (tweede) beeldscherm, een toetsenbord en een goede bureaustoel. Bespreek de inrichting van zijn werkplek en vraag de medewerker eventueel om een foto daarvan te tonen. Twijfelt u aan de veiligheid van de thuiswerkplek, dan kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek laten verrichten.

Supermarkt

Valt een werknemer bij het verlaten van zijn werkplek van de trap, dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever. Maar ontstaat de val omdat de medewerker de wasmachine wil aanzetten of tijdens het zemen van de ramen, dan wordt dat niet als een arbeidsongeval gezien waarvoor u als werkgever aansprakelijk kan zijn. Hetzelfde geldt als uw medewerker in zijn lunchpauze naar de supermarkt gaat, een wandeling maakt of in de tuin werkt en daarbij gewond raakt. Want dit zijn geen activiteiten die direct verband houden met het werk.

Regulier woon-/werkverkeer is in principe voor risico van de werknemer. Dit is anders als een werknemer onder werktijd op uw verzoek deelneemt aan het verkeer, bijvoorbeeld om een klant te bezoeken, goederen te vervoeren of boodschappen te doen. En u kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken buiten het normale werk, als die wél met het werk te maken hebben, zoals bedrijfsuitjes.

Vragen?

Wilt u meer informatie over werkgeversaansprakelijkheid? Lees dan dit artikel, waarin wij dat verder voor u uiteenzetten. Heeft u vragen over dit artikel of over mobiliteits- en aansprakelijkheidsrisico’s? Bent u op zoek naar een passende verzekeringsoplossing? Neem dan contact met Schouten Zekerheid op.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Schouten Zekerheid

Schouten Zekerheid is makelaar in verzekeringen voor bedrijven, instellingen en branche- en beroepsorganisaties. Klanten ervaren onze werkwijze als onderscheidend door deskundigheid, onafhankelijkheid en daadkracht. Binnen de organisatie is jarenlange kennis en ervaring aanwezig op het gebied van verzekerbare risico’s, zoals aansprakelijkheid, transport, brand, aan- en verbouw en debiteuren.

Meer nieuws