Ondernemerschap

Blog Severs Breeman: de voor- en nadelen van een mobiliteitsbudget

Severs Breeman - Rotterdam

Een mobiliteitsbudget is een term die de laatste jaren vaak voorbijkomt, maar wat houdt het eigenlijk in? Is het interessant voor een werknemer en een werkgever om een mobiliteitsvergoeding te implementeren? En wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe mobiliteit? In deze blog vertelt Severs Breeman u meer over de veranderingen binnen de mobiliteitsregelingen.

Wat is een mobiliteitsbudget?

Een mobiliteitsbudget is een budget dat werknemers ontvangen van de werkgever om zo het werkverkeer zelf te financieren. Het bedrag dat de werknemer per maand ontvangt, is bestemd voor de kosten die hij/zij maakt voor woon-werkverkeer en voor het eventuele verkeer naar klanten en relaties. Het resterende bedrag mag de werknemer houden. Bij een tekort dient hij of zij dit bedrag zelf bij te dragen. Bij het mobiliteitsbudget staat de behoefte van de werknemer centraal. Zij kunnen, binnen de afgesproken kaders van de mobiliteitsregeling van het bedrijf, zelf bepalen hoe zij voor hun werk reizen. Het mobiliteitsbudget kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een private leaseauto, een taxi/Uber, het OV, een E-bike of een combinatie hiervan. Het mobiliteitsbudget staat dan ook geheel in het kader van ‘Mobility as a Service’ (MaaS).

De hoogte van de mobiliteitsvergoeding wordt normaliter gebaseerd op de functie van een medewerker en de daarbij behorende reisbehoefte (noodzaak om te reizen). Het mobiliteitsbudget kan zowel netto als bruto worden uitgekeerd aan de werknemer. Wanneer dit een bruto budget is, wordt het gehele bedrag meegenomen in de loonbelasting van de werknemer. Ontvangt de werknemer het bedrag netto? Dan geldt de onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer. Dit bedrag wordt van het mobiliteitsbudget afgehaald. Het resterende budget wordt bruto uitgekeerd en daar betaalt de werknemer loonbelasting over.

Voorbeeld bruto/netto mobiliteitsbudget
Bij een bruto mobiliteitsvergoeding van € 1.000,- per maand betaalt de werknemer loonbelasting over het gehele bedrag. Bij een netto mobiliteitsbudget van € 1.000,- per maand wordt gekeken naar het aantal gereden kilometers. Stel dat er maandelijks 2.000 kilometer wordt gereden, betekent dit 2.000 x € 0,19 = € 380,-. Dit bedrag wordt van het maandelijkse budget afgehaald, waardoor het netto mobiliteitsbudget € 620,- bedraagt. Er wordt alleen loonbelasting betaald over dat bedrag.  

De voor- en nadelen van een mobiliteitsbudget

Voordelen voor werknemers
→ Keuzevrijheid. Medewerkers bepalen zelf hoe zij met de maandelijkse vergoeding omgaan en kiezen voor het vervoer dat bij hen past.

→ Het resterende bedrag wordt uitgekeerd als bruto loon. Wanneer een werknemer slim omgaat met zijn budget en de invulling hiervan, houdt hij/zij waarschijnlijk een bedrag over, dat wordt uitgekeerd als bruto loon.

→ Werknemers betalen geen bijtelling voor een privé auto.

→ Flexibiliteit. Werknemers kunnen naar eigen inzicht de mobiliteitswens invullen

Voordelen voor werkgevers
→ De kosten zijn beheersbaar en daardoor beter te managen. De kosten zijn namelijk van tevoren bepaald, waardoor niemand voor verrassingen komt te staan. 

→ Bedrijven zitten niet vast aan meerjarige leasecontracten. Mocht een werknemer vroegtijdig vertrekken, blijft het bedrijf niet achter met een overbodige leaseauto. Een persoonlijk mobiliteitsbudget is namelijk gekoppeld aan de duur van de arbeidsovereenkomst.

→ Een mobiliteitsvergoeding is een interessante secundaire arbeidsvoorwaarde. De jongere generatie heeft steeds meer behoefte aan keuzevrijheid. Een bedrijf dat hen vrijlaat in de keuze over welk vervoersmiddel zij gebruiken voor hun woon-werkverkeer, valt dan dus goed in de smaak bij deze jonge, talentvolle doelgroep.

Nadelen voor werkgevers
→ Implementatie van een mobiliteitsbudget. Dit moet zorgvuldig gebeuren om een breed draagvlak binnen de organisatie te creëren en een soepele overgang mogelijk te maken. Aangezien het mobiliteitsbudget gekoppeld wordt aan de reisbehoefte van de medewerker, komt er veel maatwerk kijken bij de implementatie. Het inschakelen van een partner met expertise is daarom sterk aan te raden. 

Nadelen voor werknemers
→ Waar de werkgever voordeel ondervindt door geen leasecontracten gebonden te hebben aan het bedrijf, is de werknemer juist wél gebonden aan het contract. De werknemer krijgt daardoor te maken met een BKR registratie. De werkgever dient de werknemer goed voor te lichten over de eventuele gevolgen van deze BKR registratie.

Het beste van twee werelden

Is er ook een middenweg? Ja, die bestaat. Als werkgever is het ook mogelijk om een mobiliteitsbudget als overkoepelend uitgangspunt te beschouwen. Het is mogelijk om de werknemer een auto full operational te laten leasen. Dit operational leasebedrag gaat van het totale budget af. Wanneer de werknemer budget overhoudt, kan dit als mobiliteitsvergoeding worden uitgekeerd voor alternatieve vervoersmethoden. Het full operational leasecontract wordt voor minder kilometers afgesloten, wat resulteert in lagere maandlasten voor de leaseauto. Middels een overeenkomst tussen werkgever en werknemer kan er afgesproken worden dat de werknemer de full operational leaseauto meeneemt wanneer deze (vrijwillig) overstapt naar een andere werkgever. Zo is iedereen bewust bezig met reizen, worden kosten beheersbaar en hebben alle partijen de voordelen van flexibiliteit.

Heeft u vragen of wilt u weten wat Severs Breeman voor u kan betekenen met betrekking tot de mobiliteitsregelingen binnen uw bedrijf? Onze Mobiliteitsmeesters staan te allen tijde voor u klaar. Klik hier voor de website van BMW en Mini dealer Seevers Breeman.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Severs Breeman

Severs Breeman BMW en MINI | Officieel BMW en MINI dealer in het Groene Hart en Regio Rotterdam

Meer nieuws