Ondernemerschap

Blog Sørensen Advocaten: aanscherping coronamaatregelen en uitbreiding steunpakket

Sørensen Advocaten - Rotterdam

De coronamaatregelen zijn op 21 januari 2021 verder aangescherpt. Zo geldt er vanaf 23 januari 2021 een avondklok. Tegelijkertijd is het steunpakket van het kabinet fors uitgebreid. Wat betekent de aanscherping van de maatregelen en de uitbreiding van het steunpakket voor ondernemers? Hierbij een overzicht van partner Sørensen Advocaten:

Avondklok
Vanaf zaterdag 23 januari 2021 geldt een avondklok van 21:00 tot 4:30 uur. Men mag alleen naar buiten wanneer dit noodzakelijk is. Daarbij dient men een ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich te dragen.

Een van de uitzonderingen op de avondklok wordt gemaakt voor werk. Werknemers mogen dus tijdens de avondklok naar buiten indien een werkgever dit van ze verlangt. Een werknemer dient dan naast de eigen verklaring ook een verklaring van de werkgever bij zich te dragen: de ‘Werkgeversverklaring Avondklok’. De verklaringen zijn te downloaden via de link onderaan dit bericht.

Het openbaar vervoer blijft rijden. Werknemers kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van het openbaar vervoer tijdens de avondklok.

Als je als zzp’er aantoonbaar kan maken dat het vanwege werk nodig is om tijdens de avondklok op straat te zijn, dan is dat toegestaan. Je moet wel de schriftelijke verklaring op zak hebben.

Voor de horeca blijft het bezorgen van maaltijden mogelijk. Maaltijd- en pakketbezorgers vallen onder de uitzondering van de avondklok. Afhalen van maaltijden mag tot 20.45 uur, dus niet tijdens de avondklok.

Als mensen toch zonder geldige reden naar buiten gaan, kan een boete van 95 euro worden opgelegd.

Voor meer informatie over de avondklok, klik hier.

Uitbreiding steunpakket
De maatregelen zijn aangescherpt maar tegelijkertijd is het steunpakket uitgebreid. Vooral de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is geïntensiveerd. Zo zal het voor meer ondernemingen mogelijk zijn om aanspraak te kunnen maken op de TVL-steun en wordt de omvang van de regeling uitgebreid. Ook wordt het vergoedingspercentage van de NOW verhoogd. Hieronder een overzicht:

TVL
• Subsidiepercentage naar 85% bij elk omzetverlies vanaf 30%.
• Grens van 250 medewerkers en 50 mln. euro jaaromzet losgelaten, zodat ook grotere bedrijven gebruik kunnen maken van de TVL.
• Vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro per 3 maanden naar 330.000 euro per 3 maanden voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.
• Het minimale subsidiebedrag gaat van 750 euro naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om meer kleine ondernemers ook toegang te geven tot de TVL.

NOW
• Vergoedingspercentage loonkosten van 80% naar 85% in eerste en tweede kwartaal.

TOZO
• Voorgenomen vermogenstoets per 1 april wordt geschrapt.

Detailhandel
• De voorraadvergoeding gaat van 5,6% naar 21% (met inbegrip van compensatie 4e kwartaal).

Starters
• Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling moet nog nadere invulling krijgen.

Overig
• Garantiefonds voor evenementen
• Regeling voor steun eigen vermogen in de maak
• Diverse fiscale maatregelen (reiskosten, werkkosten, etc)

Voor meer informatie over de uitbreiding van het steunpakket, klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpt Sørensen Advocaten u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws