Blog Steens & Partners: bedrijfsopvolging en vastgoed, een onderwerp van voortdurende discussie

28-02-20

Vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), het blijft een onderwerp van discussie tussen de belastingdienst en de belastingplichtige. Het begrip ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ speelt hierbij een belangrijke rol.

Bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een vrijstelling van 100% over de waarde van een onderneming van € 1.102.209. Boven deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De vrijstelling geldt onder specifieke voorwaarden zowel bij een overlijden als bij een schenking van aandelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de bedrijfsopvolgingsregeling – op hoofdlijnen – alleen van toepassing is voor zover het om de schenking danwel vererving van een materiele onderneming gaat. Er is sprake van een materiele onderneming indien er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Casus rechtbank Noord-Holland
In de casus van rechtbank Noord-Holland erfde belanghebbende (certificaten van) aandelen in een bedrijf met een omvangrijke vastgoedportefeuille. Dit bedrijf had 42 medewerkers in dienst en de waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg meer dan één miljard euro. Belanghebbende was van mening dat het bedrijf met het gehele vermogen een materiele onderneming dreef. De inspecteur was echter van mening dat de onderneming twee kernactiviteiten heeft: projectontwikkeling (wel toepassing van de BOR) en vastgoedexploitatie (verhuur van winkels en kantoren, geen toepassing van de BOR). 

Oordeel rechtbank
De rechtbank deelde de mening van de inspecteur. Belanghebbende heeft niet aan kunnen tonen dat de te verrichten arbeid het doel heeft om meer voordelen te behalen dan het rendement dat bij normaal vermogensbeheer opkomt. Dat het bedrijf zoveel medewerkers in dienst heeft, is voor de rechtbank geen reden om aan te nemen dat wel sprake is van ondernemingsvermogen. 

De hier behandelde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland is één van de vele uitspraken op het gebied van vastgoed en de toepassing van de BOR. Deze jurisprudentie is zeer feitelijk van aard en niet zozeer 1 op 1 toepasbaar op iedere situatie. Twijfelt u ook over de toepasbaarheid van de BOR op de aandelen in een vastgoedvennootschap? Neem dan contact met Steens & Partners op om te beoordelen op welke wijze een zo groot mogelijk deel van het vermogen zonder heffing van inkomsten- en successiebelasting kan worden overgedragen aan de volgende generatie.

Meer nieuws