Blog Steens & Partners: is een airco voor de thuiswerkende ondernemer fiscaal aftrekbaar?

25-08-20

Steens & Partners is sinds kort erkend RB kantoor. Een kwaliteitskeurmerk waar we trots op
zijn. Naast het inregelen van uw jaarlijkse fiscale verplichtingen staan wij u ook met raad en
daad ter zijde. Wij scannen voor u de (wijzigingen) in de fiscale wetgeving en houden u daar
ook van op de hoogte.

In verband met Covid-19 zijn veel werknemers thuis aan het werk en worden er tussen werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over de inrichting van de thuiswerkplek. Hierover informeren wij later uitgebreider.

Recent is echter voor ondernemers een uitspraak gedaan waaraan zij een voordeel kunnen behalen. De uitspraak ziet op de fiscale behandeling van een airco van een ondernemer/ZZP-er die vanuit huis zijn bedrijf runt. Veelal zijn de kosten van de inrichting van een werkkamer thuis niet te verrekenen met de fiscus maar dat geldt niet voor de KIA en de BTW!

Kosten werkkamer thuis fiscaal? Veelal niet aftrekbaar
Voor de fiscale aftrekbaarheid van de kosten van een werkkamer van de ondernemer/zzp-er thuis gelden strenge eisen. Vereist is namelijk dat de werkkamer zelfstandig is en deze over een eigen in- of opgang en sanitaire voorzieningen beschikt en als het ware een ruimte is die 1:1 verhuurbaar is aan een derde partij. Als aan die voorwaarden wordt voldaan geldt aanvullend nog een inkomenstoets, een groot deel van het inkomen dient in of vanuit de werkkamer te worden verdiend. In de praktijk komt het erop neer dat de kosten van een werkkamer thuis voor de ondernemer/ZZP-er veelal niet aftrekbaar zijn.

Inrichting werkkamer daaronder begrepen
De wet is hierover duidelijk. Als de werkkamer niet voldoet aan de fiscale voorwaarden dan zijn de kosten van de inrichting (afschrijvingskosten/aanschaffingskosten) ook niet aftrekbaar. In de recente uitspraak werden dan ook de kosten van de airco niet in aftrek toegestaan.

Investeringsaftrek wel mogelijk!
Volgens de uitspraak gelden de strenge eisen voor de werkkamer echter niet voor de toepassing van de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). U heeft als ondernemer/ZZP-er bij de aanschaf van een airco dus wél recht op deze belastingaftrek. Voor de KIA geldt wel een minimaal investeringsniveau per jaar (2020:€ 2.300). De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het totale investeringsniveau voor dat jaar.

Als u BTW- belaste prestaties verricht is de BTW op de airco ook verrekenbaar, maar door de recente uitspraak is de aanschaf van een airco door een ondernemer/ZZP-er fiscaal aantrekkelijker geworden dan menig adviseur dacht. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Onze adviseurs staan voor u klaar.

Meer nieuws