Ondernemerschap

Blog Yvonne Sørensen (Sørensen Advocaten): big brother is watching you

Sørensen Advocaten - Rotterdam

Minister Koolmees heeft op vragen over de opkomst van digitale monitoring tijdens het thuiswerken geantwoord dat werkgevers alleen onder strenge voorwaarden werknemers mogen monitoren.

Uit het CNV-onderzoek Thuiswerken en monitoring van april 2021, blijkt dat ruim 13% van de thuiswerkenden wordt gemonitord met behulp van software. Hierover werden veel zorgen geuit, nu het vertrouwen tussen de werknemer en de werkgever de basis is voor een goede arbeidsrelatie. Om die reden mag alleen onder strikte voorwaarden worden gecontroleerd, aldus minister Koolmees. De werkgever en de werknemer moeten samen afspraken maken over de controle en de invulling daarvan.

Voorwaarden voor deze digitale controle zijn te vinden in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Alle specifieke voorwaarden zijn hier te vinden.

De voorschriften voor het monitoren zijn gerelateerd aan de privacy van de werknemers. Deze voorwaarden zijn:
– Het hebben van een gerechtvaardigd belang. Om te mogen monitoren moet het belang van de werkgever zwaarder wegen dan de belangen van de werknemers.
– De controle moet noodzakelijk zijn. Er mag geen ander – minder ingrijpend – middel zijn om de werknemers in de gaten te houden.
– De werkgever heeft een informeerplicht. De werknemers moeten dus op de hoogte zijn van de controle.
– De werkgever moet rekening houden met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers. Een werkgever mag dus geen privémails lezen.
– Indien er een ondernemingsraad is, moet deze vooraf instemmen.
Overigens is het niet van belang of de monitoring thuis of op de werkplek plaatsvindt. Monitoring wordt in beide gevallen aan dezelfde regels onderworpen.

In geval van overtreding van de AVG, kan de werknemer meerdere acties ondernemen. De werknemer kan in gesprek gaan met zijn werkgever, de ondernemingsraad en/of een vertrouwenspersoon. Daarnaast kan bij (vermoedelijke) overtredingen een melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het volledige antwoord van minister Koolmees is hier te vinden.

Vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Sørensen Advocaten

Sorensen Advocaten: al tien jaar gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij helpen u snel en daadkrachtig met al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken.Onze ervaren advocaten zijn u graag en snel van dienst.

Meer nieuws