Ondernemerschap

BREEAM succesvol toegepast door Inprevo

Inprevo - Rotterdam

De duurzaamheid van gebouwen in Nederland is steeds belangrijker geworden. Er worden steeds hogere eisen gesteld. Voor de komst van BREEAM-NL was er nog geen duidelijke methodiek aanwezig om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen op onafhankelijke en eenduidige wijze te toetsen.

Het beoordelingskader van BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is zeer geschikt om de duurzaamheid van gebouwen te kunnen beoordelen. Het is een uitstekende methode om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw te beschrijven. BREEAM bestaat uit drie onderdelen: Asset, Beheer en Gebruik.
 
Inprevo ondersteunt organisaties met het toepassen en gebruiken van BREEAM. ‘Wij helpen hen met het in kaart brengen van duurzaamheid en hoe deze verbeterd kan worden’, vertelt Eveline Clausing van Inprevo. ‘Dat leidt tot meerwaarde en het verlagen risico’s. Wij richten ons op het onderdeel Gebruik, dat de volgende zaken omvat: het beoordelen van het management, het beleid, procedures en de praktijk voor de werking van het gebouw, de consumptie van de belangrijkste bronnen en de impact die het gebouw op het milieu heeft.’
 
‘Met succes hebben we de onderdelen MAT 11, 12 en 13 toegepast voor onze klanten. Deze hebben betrekking op de beschikbaarheid risicobeoordeling en de periodieke uitvoering risicobeoordeling rondom brandveiligheid, en over de beschikbaarheid van een noodplan wanneer er brand is dat rekening houdt met milieurisico’s. Dankzij het toepassen van BREEAM dragen zij hun steentje bij aan duurzaamheid in Nederland.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

Inprevo

Inprevo richt zich op de preventie van calamiteiten en helpt organisaties bij het creëren van brandveiligheid.

Meer nieuws