CASE CLOSED!

25-05-18

Arcani Intelligence Agency is een internationaal opererend recherche- en detectivebureau voor particulieren en bedrijven. Eigenaar Boy Striker zet aan de hand van een gefingeerde casus stap voor stap uiteen hoe Arcani te werk gaat. ‘En dan nemen wij jou als hoofdverdachte, akkoord Marco?’

‘Jij bent verdachte in een afperszaak, maar we zetten een casus chronologisch uiteen. Dus we beginnen met de allereerste melding van de opdrachtgever, jouw werkgever dus, bij wie de afpersingen per e-mail binnenkomen… Jouw rol als verdachte komt pas later aan bod… Akkoord?’ Striker kijkt zo ernstig dat ik me voor een moment écht een verdachte waan. 
‘Akkoord… Spannend…’

Spanning stijgt

‘OK. Naast de e-mails wordt er op social media op denigrerende wijze gereageerd op een nieuw product dat de opdrachtgever wil lanceren. Op dat moment is nog niet bekend dat de zender van afpers-emails dezelfde persoon is als degene die op de socials in negatieve zin actief is. Duidelijk?’
Ik voel de spanning daadwerkelijk stijgen. Al betreft het een gefingeerde casus, het is fascinerend om te zien hoe Arcani te werk gaat.

Profiel

‘We brengen een profiel van de zender van de e-mails in kaart: wat zegt de formulering, de taal, de spelling en de algehele toonzetting ons? Ligt het taalgebruik in lijn met die van de reacties op de socials? In ons voorbeeld heeft het Facebook- en Twitteraccount een profielfoto van een Filipijnse wielrenner. Met de Reverse Image Search, een heel simpele tool, gaan we de foto scannen om te proberen een match te vinden. Uit dit onderzoek blijkt dat de échte Filipijnse wielrenner geen enkel contact heeft met Nederland. Wel achterhalen we zijn contactgegevens, want hij blijkt werkzaam bij de Filipijnse wielerbond.’

Hokjes

Striker legt dan uit dat onze Filipijnse wielrenner zich nogal heftig uit op diverse voetbalfora. De uitingen gaan verder dan alleen de liefde uitspreken voor de eigen club. Het moet haast zeker om een man gaan.
‘Het mag tegenwoordig niet meer…’, zegt Striker met een knipoog, ‘maar wij denken juist wél in hokjes! 
Dat is nodig voor de profilering van de verdachte. Wat kan zijn motief zijn: Geld? Wraak? Een ideologie? Dwang? Een onaantastbaar gewaand ego?’

Tentakels

Middels de Open Source Intelligence (OSINT)-methode worden op het internet alle data vergaard die nodig zijn om een profiel van het fake-account in beeld te brengen. Striker: ‘Waar is onze Filipijnse wielrenner geweest? Welke evenementen heeft hij bezocht? 
Wie zijn z’n vrienden? En vooral: wie kennen we daarvan binnen ons netwerk? In vakjargon heet dat de Human Intelligence (HUMINT). Onze tentakels en de zogenaamde contact handling spreiden zich ver uit. Mogelijke verdachten worden gescreend op leeftijd, sekse, religie, hobby’s, beroep, enzovoort. In samenspraak met jouw werkgever ondervragen we enkele directe collega’s die te vertrouwen zijn. Pas nu kom jij in beeld, Marco.’
Ik verschiet van kleur. Ik ben inderdaad een recreatief wielrenner… Ik voel me even ongemakkelijk als bij een alcoholcontrole waarbij je toch echt zeker weet dat je niets gedronken hebt. ‘We benaderen informanten. Hoe laat jij je op de werkvloer uit over voetbal? Heb je schulden? Ben je gelukkig getrouwd of heb je een affaire? Wat heb je tegen jouw werkgever dat je hem wilt afpersen?’

Hier niet…

Striker nodigt mij uit naast hem te gaan zitten. Mijn profielfoto verschijnt op zijn beeldscherm: platte pet, Spookrijdersbord, wielrenfiets! De link is gemaakt met de Filipijnse wielrenner die we maar Aquino Desaparecido noemen. Vrij vertaald: Hier Niet, Verdwenen.
‘Daarna zoeken we contact met jou. Heel kalm, heel bedeesd. Daarin zijn wij gespecialiseerd. We willen vooral snel rust creëren. Als we eenmaal een afspraak met jou hebben gemaakt, vragen wij rustig of je de naam Aquino Desaparecido je iets zegt. Onder deze feitendruk voelt menig verdachte dat ontkennen geen enkele zin heeft. Jij bekent dat je gokschulden hebt en dat je inderdaad over de rug van je werkgever hebt getracht geld vrij te maken om je schulden te kunnen betalen.’

Het is aan de opdrachtgever…

‘Alle gesprekken worden netjes opgenomen. Het dossier dat wij aan de opdrachtgever overhandigen, bevat dus eventueel beeldmateriaal, verslagen van gesprekken, enzovoort. Het is vervolgens aan de opdrachtgever of hij een zaak wil settelen of dat hij een aanklacht wil indienen. Daar gaan wij niet over, maar we kunnen wel een adviserende rol spelen. 
En dan is het dus…CASE CLOSED!

Meer nieuws