Cordeel hercertificeert zich succesvol

11-01-18

Cordeel is na een succesvol doorlopen audit door onafhankelijke beoordelaar KIWA gehercertificeerd op de ISO- en VCA certificering. Dit jaar betrof het hercertificeringsaudit volgens de nieuwe normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

De ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) geeft als resultaat dat Cordeel haar processen en management uitstekend op orde heeft. Met name de hoge klanttevredenheid en de inspanningen die hiervoor verricht worden op zowel kwaliteit als het milieubeleid, worden benoemd in de certificering.

De belangrijkste wijzigingen, ten opzichte van de vorige versie, waarop de interne- en externe processen zijn getoetst is bijvoorbeeld het ‘risico gebaseerd denken’. Wanneer er gesproken wordt over kansen en risico’s, worden deze afgewogen in relatie tot de beoogde resultaten. Cordeel stelt daarnaast “issues” vast die van invloed (kunnen) zijn op de beoogde resultaten. Er wordt duidelijk gekeken naar de eisen en verwachtingen van relevante partijen.

ISO 9001 en 14001 zijn niet de enige hercertificeringen die Cordeel met succes heeft doorlopen. Ook op het gebied van veiligheid, met name in de petrochemische industrie waar nog strengere eisen gelden, laat Cordeel zien dat zij met VCA-P aan de strengste eisen voldoet die binnen de VCA beschikbaar zijn. 

Meer nieuws