Innovatie

Daikin lanceert een 4-stappenplan voor het CO2-vrij maken van onze woningen

Daikin Nederland - Capelle aan den IJssel

Daikin lanceert een 4-stappenplan voor een fundamentele transformatie van woningverwarming en -koeling op weg naar een groener Europa. Het doel is vanaf nu tot het jaar 2030 het aandeel van hernieuwbare verwarmings- en koelingssystemen te verhogen met 40%. Daarmee verminderen we de CO2-uitstoot van woningen in lijn met de verhoogde doelstelling daarvoor van 40% naar 55% tegen 2030, zoals vastgelegd in de Europese klimaatwet van 21 april.

Een sleutelrol voor hernieuwbare verwarmingssystemen
Op dit moment is de Europese gebouwenvoorraad verantwoordelijk voor ongeveer 36% van alle CO2-uitstoot in de EU. Het merendeel van de woningen wordt nog steeds verwarmd met verouderde systemen, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van vervuilende fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie. In sommige Europese landen is verwarming via warmtepompen, die gebruik maken van hernieuwbare energie, in nieuwbouw al de nieuwe norm geworden, maar bij vervanging zit nog veel ongebruikt potentieel. Deze constatering staat in schril contrast met de verhoogde EU-doelstelling van vermindering van de CO2-uitstoot van 40% naar 55% in 2030 in de onlangs ondertekende Europese klimaatwet.

Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bij Daikin: 'Er is een duidelijke en realistische strategie nodig om woningverwarming CO2-vrij te maken. Hernieuwbare technologieën spelen een essentiële rol bij het behalen van de nieuwe doelstellingen, vooral in de vervangingsmarkt. Daikin heeft de ambitieuze nieuwe doelstellingen overgenomen en neemt met een 4-stappenplan het voortouw om woningverwarming te transformeren.'

De 4 stappen om woningverwarming CO2-vrij te maken
De eerste stap van dit nieuwe plan is het versterken van de regels voor energieverbruik in nieuwbouw. Op dit moment schat Daikin dat warmtepompen al een marktaandeel van 50% hebben in nieuwe (eengezins)woningen in heel Europa. Aanscherping van de huidige regels moeten warmtepompen volledig tot norm maken.

De tweede stap is het verhogen van het vervangingspercentage. Om de doelstellingen van de Europese Klimaatwet te halen, moet het vervangingspercentage in 2030 verdubbeld zijn van 1% naar 2%. Door het vervangingspercentage te verhogen, worden meer oude systemen vervangen door energiezuinigere systemen, wat uiteraard leidt tot emissiereducties. Een belangrijke uitdaging is daarom het motiveren van EU-burgers om te kiezen voor hernieuwbare oplossingen. Daarvoor moet op grotere schaal voorlichting komen dat verwarmingssystemen met hernieuwbare energie, zoals warmtepompen, een efficiënte, kosteneffectieve en bewezen oplossing zijn.

De derde stap bestaat uit het beëindigen van voordelen voor fossiele brandstoffen. Beleidsmakers moeten voordelen voor fossiele brandstoffen schrappen. Momenteel profiteren ketels op olie- of gasbasis van meer directe of indirecte voordelen dan warmtepompen. Ze worden goedkoper en toegankelijker gemaakt. Hernieuwbare technologieën hebben een gelijk speelveld nodig. In veel lidstaten is de kloof tussen de huidige elektriciteits- en gasprijzen te groot om warmtepompen toegankelijk te maken voor alle EU-burgers.

De laatste stap is verwarming met hernieuwbare energie ook bij vervanging tot standaard te verheffen. Daikin gelooft dat warmtepompen de beste oplossing zijn. Ze realiseren steeds hogere rendementen, zelfs bij lagere buitentemperaturen. Daarom zijn ze geschikt voor elk type huis of appartement. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals lucht en zonne-energie om uw huis te verwarmen, vermindert het verbruik van vervuilende fossiele brandstoffen en vermindert de CO2-uitstoot.

Concrete acties zijn nodig
Daikin heeft zichzelf de ambitie gesteld om tegen 2050 wereldwijd een CO2-neutraal bedrijf te zijn. Deze vier stappen zijn op dit moment de meest effectieve methode om de warmte van woningen CO2-vrij te maken en Daikin roept alle belanghebbenden op om de handen uit de mouwen te steken en mee te doen aan de beweging.

Als marktleider op het gebied van duurzame verwarming wijst Daikin de weg, zo schetst Patrick Crombez: 'Bij Daikin werken we dagelijks aan het realiseren van deze 4 stappen. De technologie is aanwezig, onze investeringen ondersteunen dit. We zorgen ervoor dat onze installateurs zich aansluiten bij de beweging. Warmtepompen zijn de toekomst in de vervangingsmarkt en het is onze plicht om alle stakeholders te overtuigen. Alle tekenen wijzen erop dat we nu actie moeten ondernemen. Woorden zijn niet langer genoeg; concrete acties zijn geboden. Alleen zo kunnen we Europa klimaatneutraal maken tegen 2050.'

Dit artikel wordt u aangeboden door

Daikin Nederland

Daikin zet zich als bevlogen marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.

Meer nieuws