Innovatie

De A&M Groep opereert CO2-neutraal

A&M Recycling Groep - Rotterdam

De A&M Groep opereert sinds deze maand CO2-neutraal. Dat betekent dat het bedrijf netto geen CO2 toevoegt aan de atmosfeer. Met verschillende maatregelen heeft de A&M Groep deze mijlpaal bereikt.

Zonnepanelen en materieel elektrificeren

Zo is de A&M Groep actief haar materieel aan het elektrificeren. Ook wordt een overstap gemaakt naar waterstof. Verder is het zelf opwekken van duurzame energie eveneens een manier om uitstoot terug te dringen. Dat gebeurt via zonnepanelen op het dak van de A&M Groep vestiging aan de Montrealweg. 

Aanschaf bospercelen

Een andere maatregel is de recente aankoop van een 91 hectare groot bos in Sierra Leone. Dat zijn ongeveer 140 voetbalvelden. Met het nieuwe bos als aanvulling op het bos dat de A&M Groep al eerder aankocht in Noord-Brabant wordt 700 ton CO2 uit de lucht onttrokken (het jaargebruik van 350 benzineauto’s). Dat is precies de resterende hoeveelheid die de A&M Groep nog uitstoot met haar bedrijfsprocessen. Zodoende opereert de A&M Groep CO2-neutraal.

Terugdringen van eigen uitstoot blijft prioriteit

Uitstoot compenseren met bomen die CO2 opnemen is voor de A&M Groep niet de uiteindelijke oplossing. Daarom werkt de A&M Groep aan het verder terugdringen van haar eigen uitstoot. Daar zijn scherpe doelstellingen op geformuleerd. Voor eind 2025 wil het bedrijf een CO2-reductie behalen van 25% ten opzichte van 2020. 

Bos beschikbaar stellen aan partners en relaties

Door zelf steeds groener te werken, heeft de A&M Groep feitelijk steeds minder bos nodig om haar uitstoot te compenseren. Het is echter niet de bedoeling het bos van de hand te doen. Met de grote hoeveelheid CO2-opname van het bos kan de A&M Groep haar relaties en partners helpen bij het behalen van hun reductiedoelstellingen. De energietransitie is teamsport, zo redeneert het bedrijf.

Dit artikel wordt u aangeboden door

A&M Recycling Groep

In het hart van de Randstad, middenin het dynamische Rotterdamse haven- en industriegebied vindt u A&M Recycling. Sinds december 2014 heeft A&M ook een vestiging in Barendrecht aan de Achterzeedijk 57 (hal 12). A&M is specialist in metaalrecycling en kan als recyclingbedrijf bogen op jarenlange ervaring. Onze kracht zit ‘m in onze dienstverlening en in onze manier van ondernemen: innovatief én verantwoord.

Ga naar de website

Meer nieuws