Enquête Zeeuw & Zeeuw: 100 procent elektrisch rijden realiteit of een droom?

22-10-20

Zeeuw & Zeeuw heeft afgelopen zomer onder 40.000 particuliere klanten een enquête gehouden om antwoord te krijgen op de vraag of 100% elektrisch rijden realiteit of een droom is. Met ruim 3.600 respondenten is de representativiteit van dit onderzoek hoog te noemen. Liefst 28 procent van de deelnemers geeft aan nooit een elektrische auto aan te zullen schaffen.

‘Zeeuw & Zeeuw heeft met haar brede merkenportfolio absoluut de mogelijkheden om aan de veranderende mobiliteitsvraag te voldoen. De expertise in de showrooms is er en de mogelijkheden om 100% elektrisch rijden te ervaren is bij Zeeuw & Zeeuw ruimschoots aanwezig.’, aldus Jan Hofstede, CEO Zeeuw & Zeeuw. ‘Toch rees bij ons de prangende vraag die redeneert vanuit de gedachte van de uiteindelijke particuliere klant van deze 100% elektrische voertuigen. Is het een droom of realiteit? Het is uiteindelijk de klant die dit bepaalt.’

De uitkomst van de enquête
‘De uitkomst van de enquête was voor ons verrassend’, zegt Marco Ligtelijn, directeur Zeeuw & Zeeuw Renault. ‘Zeker de resultaten op het gebied van koopmotivatie, bezwaren en de termijn van aanschaf van een elektrische auto geven ons een ander beeld dan wij voor ogen hadden. Een goede wake-up call, waaruit blijkt dat overheden en fabrikanten er tot op heden onvoldoende in zijn geslaagd om de particuliere klant te overtuigen van de noodzaak tot 100% elektrisch rijden. Hier ligt een grote uitdaging.’

De opbouw van de enquête
Zeeuw & Zeeuw, behorende tot de top-10 grootste autodealers in Nederland, heeft ervoor gekozen om de klantenvisie op andere aandrijflijnen zoals PHEV, HEV en waterstof niet in de enquête mee te nemen. Met als vertrekpunten sekse en leeftijdscategorie is Zeeuw & Zeeuw het onderzoek gestart naar de bekendheid, de overwegingen, de bezwaren en de motivatie voor 100% elektrisch rijden. Met als slot de verwachte termijn waarin 100% elektrisch rijden voor de respondenten in zicht komt.

Meer nieuws