Ondernemerschap

‘Veel gebouweigenaren hebben een serieus probleem zonder het te weten’

Verkerk. - Rotterdam

Heeft jouw kantoorgebouw al het verplichte Energielabel-C? ‘Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan honderd vierkante meter minimaal dit label hebben’, waarschuwt Evert Schippers. ‘De overheid kan je een flinke dwangsom opleggen of zelfs overgaan tot buitengebruikstelling van het kantoor, bij het ontbreken ervan.’ Evert Schippers is Business Unit Manager van Verkerk Building Technologies (VBT) in Zwijndrecht. Verkerk is alleskunner op het gebied van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. VBT focust zich met meer dan vijftig medewerkers op technische verduurzaming en het veiliger maken van gebouwen. En de afdeling groeit gestaag.

‘De Nederlandse overheid eist nogal wat van bedrijven als gevolg van de gemaakte Europese afspraken op de klimaatconferentie van Parijs. In 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Met klimaatneutraal bedoelt de EU dat de uitstoot van emissies netto nul is. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts de helft van de kantoorgebouwen het vereiste energielabel hebben. Vele duizenden dus nog niet. Ik schat dat slechts vijfentwintig procent van deze gebouwen op basis van hun huidige status het label op niveau C kan verkrijgen. De andere zullen echt nog moeten investeren in verduurzaming.’ Werk aan de winkel dus voor kantooreigenaren. Verkerk kan daarbij helpen.

En daar blijft het niet bij. De overheid gaat nog een forse stap verder. ‘In 2030 wordt energielabel A of beter de norm. Via een verduurzamingsplan moeten gebouweigenaren vanaf nu kunnen aantonen dat ze elk jaar een stapje vooruit maken om dat doel ook te kunnen bereiken. ‘In elk pand moeten grootverbruikers en sluipverbruikers door middel van energiemeters in kaart worden gebracht en moet dit verbruik worden geregistreerd.’ Een kolfje naar de hand van Verkerk. ‘De energietransitie heeft grote impact op onze bestaande klanten. Die willen we zo goed mogelijk adviseren. Daarnaast bieden de ontwikkelingen ook nieuwe marktkansen.’

Alle reden dus om begin 2022 de knowhow die binnen Verkerk al aanwezig was op dit gebied, te bundelen in een aparte afdeling. Verkerk Building Technologies (VBT) is een one-stop-shop voor het creëren van slimme gebouwen, digitale transformatie, verduurzaming en veilig gebruik van gebouwen en installaties, energieregistratie en energiemanagement.’ Evert licht toe: ‘Met slimmer bedoelen we dat we zowel kijken naar alternatieve energiebronnen, als naar de nieuwste technieken om het energieverbruik te verminderen. Zoals toepassing van duurzame verlichting in plaats van traditionele verlichting, isoleren van wanden en daken, maar ook een gasinstallatie vervangen door een elektrische warmtepomp, of het plaatsen van een zonne-installatie, waarbij niet gebruikte energie wordt opgeslagen in accu’s. Door slimme meet- en regeltechnieken kunnen we systemen koppelen, inregelen en monitoren. Een simpel voorbeeld: als er geen gebruik wordt gemaakt van een ruimte, hoeft er ook geen licht te branden of te worden schoongemaakt. Warmte en koude kan aangepast worden op het vooraf geplande gebruik van deze ruimte. Zo creëer je niet alleen een duurzaam, maar ook een comfortabel en veilig gebouw, waar het prettig werken is.’

Verkerk bestaat in 2023 honderd jaar. ‘Ik ben trots dat ik een groot deel – zesendertig jaar om precies te zijn – van deze geschiedenis heb kunnen meemaken, samen met vele andere collega’s. Wat mij boeit bij Verkerk, is dat we blijven innoveren. We gaan voortdurend mee met de ontwikkelingen in de techniek, waardoor we steeds de beste oplossingen voor onze klanten kunnen bedenken. Daardoor heb ik mezelf ook professioneel kunnen ontwikkelen en kreeg ik de kans door te groeien. Dat had ik natuurlijk nooit bedacht, toen ik hier begon als leerling elektromonteur.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

Verkerk.

Bringing buildings to life!

Meer nieuws