Flanderijn, PLANgroep en Zuidweg & Partners lanceren nieuwe dienstverlening

20-02-18

Flanderijn, PLANgroep en Zuidweg & Partners hebben gezamenlijk een nieuwe dienstverlening gelanceerd: My Financial Support (MFS). MFS verzorgt een vroegtijdig interventie- en regietraject dat moet voorkomen dat schuldenaren met bemiddelbare schulden in een minnelijk of wettelijk schuldhulpverleningstraject terecht komen.

Ondanks de aantrekkende economie hebben nog steeds veel Nederlanders problematische schulden of dreigen daarin verzeild te raken. Als incasserende partij kon incasso-en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn dan weinig anders doen dan schuldenaren verwijzen naar de gemeente voor hulpverlening. Toelating tot gemeentelijke schuldhulpverlening kent echter veel drempels, zoals ook de Ombudsman recentelijk vaststelde. Schuldenaren melden zich niet of te laat en daardoor ontstaan uiteindelijk problematische schulden die kunnen leiden tot loonbeslagen en zelfs huisuitzetting. Ook PLANgroep en Zuidweg & Partners ervaren al jarenlang dat schuldenaren veel te laat en vaak onvoorbereid bij de schuldhulpverlening terecht komen. PLANgroep en Zuidweg & Partners voeren voor veel gemeenten hulpverleningstrajecten uit voor respectievelijk particulieren en ondernemers.

Om sneller en effectiever te kunnen ingrijpen, hebben Flanderijn, PLANgroep en Zuidweg & Partners daarom MFS ontwikkeld. Met deze dienst wordt binnen enkele weken de omvang van het schuldprobleem in kaart gebracht en wordt de schuldenaar naar het juiste loket of de beste oplossing begeleid. De kosten worden gedragen door de schuldeiser, die daarmee de kans op een geslaagde schuldenoplossing en dus betaling van de vordering aanzienlijk vergroot.

Klik hier voor het hele verhaal. 

Meer nieuws