Flash Private Mobile Networks: Masterclass Industry 5.G

26-09-17

Flash Private Mobile Networks organiseert samen met BTG op dinsdag 10 oktober in Rotterdam een Masterclass Industry 5G.

We staan aan de vooravond van de intrede van 5G, mobiel breedband voor de landelijke publieke netwerken en de mogelijkheden voor lokale netwerken. Daarbij spelen uitdagingen die de industrie nu kent, zoals gegarandeerde beschikbaarheid, snelheid, capaciteit en veiligheid een grote rol.

Daar waar de techniek en het beleid nog niet uitgekristalliseerd zijn, ligt er voor u als eindgebruiker de ruimte om uw ambities en doelstellingen ten aanzien van deze nieuwe techniek uit te spreken. Op deze manier kan BTG, de Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, namens de eindgebruikers aan het ministerie van Economische Zaken kenbaar maken aan welke randvoorwaarden het connectiviteitsbeleid moet voldoen.

In een open dialoog met (toekomstige) eindgebruikers gaan Flash Private Mobile Networks en BTG kennis uitwisselen, praktijkervaringen delen en specifieke wensen definiëren. Met als uiteindelijk doel om de nota Digitale Connectiviteit, die het Ministerie vorm geeft, zoveel mogelijk te laten aansluiten op de ambities en doelstellingen van de behoeften uit de markt.

Meer nieuws