Ondernemerschap

Frank Knotter: ‘Rijnmond-Bouw start samenwerking met een taalschool’

Rijnmond Bouw Zuid - Schiedam

Rijnmond-Bouw is een samenwerking gestart met een taalschool. ‘Er is in Nederland veel werk voor mensen die met hun handen kunnen werken’, zegt directeur Frank Knotter. ‘Maar die mensen moeten naast het vak ook de Nederlandse taal beheersen.’

Iedereen die een bouwplaats betreedt, wordt geacht de veiligheidsregels te kennen en zich eraan te houden. Dat geldt dus ook voor de leerlingen van Rijnmond-Bouw. 'Wij leiden onze leerlingen op tot vakmensen, zoals timmerman, metselaar of tegelzetter. Maar taal was een onderdeel dat tot op heden helaas ontbrak. En we zagen dat juist dat tot problemen leidde. Daar moesten we dus wat aan doen.'

Taal als basis voor veiligheid 
Veiligheid is een heel belangrijk onderdeel in de bouwsector. Wanneer je je niet aan alle veiligheidsvoorschriften houdt, dan kan je van de bouwplaats worden weggestuurd. 'Dan houdt het eigenlijk gewoon op', aldus Knotter. Een aantal van de leerlingen van Rijnmond-Bouw heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Daardoor zijn zij de taal onvoldoende machtig en is het voor hen moeilijk om de veiligheidsregels te leren of te begrijpen.

Beter in taal
'Daarom zijn wij samen met de gemeente gaan kijken of we daar een oplossing voor konden bedenken', legt Knotter uit. Via de gemeente Rotterdam kwam hij uiteindelijk in contact met een taalschool. Zij helpen de leerlingen van Rijnmond-Bouw nu om de Nederlandse taal voldoende te leren. In plaats van gecompliceerde taalregels bestaan de lessen uit praktische opdrachten waardoor de leerlingen snel begrijpen wat er bedoeld wordt.

Lees ook: Studio Friends in Business: Frank Knotter (Rijnmond Bouw)

'Zodra de jongens de basisbegrippen onder de knie hebben, dan komt de rest vanzelf wel”, aldus Knotter. 'Door deze aanvulling op onze opleiding tot vakman weten wij, dat onze jongens niet alleen vakwerk zullen leveren, maar dat ze ook de veiligheidsregels begrijpen en toepassen.'

Kijk hieronder naar een video van Rijnmond-Bouw:

Meer nieuws