Geen rijkssubsidie meer voor Scapino Ballet Rotterdam

05-06-20

Scapino Ballet Rotterdam heeft met verbazing en ontsteltenis kennisgenomen van het advies van de Raad voor Cultuur voor de cultuurplanperiode 2021-2024.

Naar oordeel van de Raad zélf is Nederlands oudste dansgezelschap kerngezond en laat het goede prestaties zien. Toch adviseert de Raad de komende periode geen subsidie toe te kennen aan één van de meest succesvolle gezelschappen van dit moment. De Raad ziet dat Scapino zich in hoge mate inspant om de zichtbaarheid van de dans in Nederland te vergroten, maar vindt dat dit soms ten koste gaat van het artistieke product.

Eén van de meest succesvolle gezelschappen bedient het hele land
Het nieuws dat Scapino in haar voortbestaan wordt bedreigd, komt vlak voor het seizoen dat het gezelschap zijn 75-jarig bestaan zou vieren. Scapino had de afgelopen jaren de wind in de zeilen met kwalitatieve voorstellingen die een groot publiek naar het theater trokken. Afgelopen seizoen wist Scapino, geheel op eigen kracht, het ensemble uit te breiden om zo nog meer theaters en publiek in heel Nederland te bedienen. Waaronder nog meer theaters in de regio, waar vaak verder nauwelijks dans te zien is. Op deze manier, schrijft de Raad voor Cultuur, 'draagt Scapino Ballet Rotterdam in grote mate bij aan de spreiding en zichtbaarheid van grootschalige, toegankelijke dans in Nederland.'

Artistiek directeur Ed Wubbe: 'Scapino gelooft dat dans een veel groter publiek verdient. En we hebben de afgelopen jaren bewezen dat we daar een belangrijke rol in vervullen. Toch kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat niet iedereen wil dat er meer publiek voor dans komt. Er is een duidelijke kloof tussen waar behoefte aan is bij het Nederlandse publiek en de theaters enerzijds en het oordeel van de adviescommissie anderzijds.'

Kennismaking met de dans voor velen
Met een voor de dans relatief klein budget, bereikt Scapino veel. Zo ontving Scapino vorig jaar 80.000 bezoekers, uitzonderlijk voor een gezelschap van deze omvang. In de woorden van de Raad voelt Scapino 'goed aan wat een groot danspubliek kan aanspreken en draagt daarmee bij aan de opbouw van danspubliek in Nederland.' Voor veel bezoekers is Scapino dan ook een eerste kennismaking met dans. Scapino wordt gezien als een gezelschap dat verrassende samenwerkingen aangaat en artistieke kruisbestuivingen opzoekt. Scapino draagt wel degelijk aantoonbaar bij aan de vernieuwing in de dans. Geen ander gezelschap heeft immers zo veel jonge choreografen en dansers kansen geboden als Scapino. Ook neemt het gezelschap hierbij aanzienlijk meer artistiek risico dan veel van de andere dansgezelschappen.

Negatieve advies niet te rijmen met positieve beoordeling
Scapino Ballet Rotterdam kan het advies om het gezelschap niet meer te ondersteunen met geen mogelijkheid rijmen met de positieve inhoudelijke beoordeling van de Raad zelf. Zakelijk directeur Erik Pals: 'Scapino Ballet Rotterdam is kerngezond, boekt uitstekende resultaten en draagt in belangrijke mate bij aan het opbouwen van danspubliek door het hele land. Dat is een verdienste en geen reden om bestraft te worden. Als de kamer dit advies overneemt, raakt Nederland een belangrijk cultureel erfgoed van 75 jaar kwijt. En een gezelschap waar de komende jaren overduidelijk behoefte aan is. Een verarming van het dansbestel dreigt.'

Foto: Scapino Ballet Rotterdam

Meer nieuws