GELDZAKEN ZIJN MENSENZAKEN

24-05-18

Geldzaken zijn mensenzaken… In dat ene zinnetje op de website van Efidenz Capital Management ligt de filosofie besloten waarmee Erwin Blokland, Frank Alexander en Ron van Zwienen in 2014 hun onderneming startten. Gezien het groeiende aantal klanten en het plezier dat de drie hebben in hun werk, was dat een juiste beslissing.

Mensen, daar begint het dus mee’, zegt Frank. ‘Of hier nu een jonge ondernemer aan tafel zit of een ouder echtpaar met vermogen. Zíj zijn het uitgangspunt; wat zíj willen, wat hún doelstellingen zijn…’
Ron: ‘We kennen zonder uitzondering het persoonlijke verhaal áchter het vermogen, hoe dat verdiend is.’ Frank: ‘We delen klanten daarom ook niet in hokjes in. We hebben wel beleggingsprofielen, maar dat is puur om kansen en risico’s van beleggen in beeld te brengen.’

Gewend aan risico’s

Succesvolle ondernemers zijn in hun bedrijf gewend om op een verantwoorde manier risico te nemen en kunnen de onzekerheid aan die daaraan vastzit. ‘Er is wel een nuance’, vindt Ron. ‘Als ondernemer kun je zelf richting geven aan je eigen bedrijf, het resultaat beïnvloeden. Op het moment dat je gaat beleggen, laat je anderen dat voor je doen. Dat is best een beslissing. Aan de ene kant heb je minder zorgen, aan de andere kant heb je niet de controle die je gewend was.’
Frank: ‘Wat ze willen, is dat wij op een actieve, ondernemende manier met hun vermogen aan de slag zijn om er een goed rendement uit te halen.’ Erwin: ‘En dat geldt voor alle klanten, ook de niet-ondernemers. Daarom willen we niet alleen een goede service en performance bieden, maar ook een vertrouwensband opbouwen met klanten.’

Gesprekken over de zaken van het leven

‘Ja, dat vertrouwen is zeker belangrijk. We praten met onze relaties over veel meer dan beleggen alleen’, zegt Ron. ‘Over de kinderen, bedrijfs-opvolging, moeilijke beslissingen, zakelijke tegenvallers. Het zijn gesprekken over zaken van het leven, die je met elkaar deelt, waarvoor je een klankbord kunt zijn, waarover je meedenkt. En soms heb je een tip of ongevraagd advies, over fiscale ontwikkelingen of je koppelt mensen uit je netwerk aan elkaar. Dat hoort bij ons werk, vinden we.’ Frank: ‘We zijn zelf tenslotte ook ondernemers, we weten hoe het voelt.’

Goede en slechte jaren

Erwin: ‘Risico en rendement gaan hand in hand.’ Ron: ‘In goede beurs-tijden gaat het om rendement, in slechte tijden om risicobewaking.’ Erwin: ‘Mensen die al langer beleggen, weten dat je goede en slechte jaren hebt.’ Frank: ‘Onze focus is op de lange termijn. We beslissen op basis van het rendementsperspectief. Dat moet naar de goede kant uitslaan. Zo kijken we naar nieuwe investeringen, maar uiteraard ook naar eerdere – daarvan kan het perspectief immers ook continu veranderen.’‘Weten wát je in portefeuille hebt en waaróm je het hebt’, aldus Erwin. ‘We beleggen vooral direct in aandelen en obligaties van bedrijven. Daar zitten we bovenop. Je kunt dan niet volstaan met oppervlakkige kennis en je moet constant alert zijn…’ Ron: ‘Dat maakt het herkenbaar voor klanten; het zijn veelal bedrijven waarvan ze de namen kennen.’

Persoonlijke inkleuring

‘Aanvullend op de profielen is er ruimte voor persoonlijke inkleuring, als klanten daar specifieke wensen voor hebben. Maar eerlijk gezegd komt dat niet zo vaak voor. Men vertrouwt op onze bouwstenen en de redenatie waarom we die kiezen’, zegt Ron.
Erwin vult aan: ‘Bij een adviesrelatie zie je het nog wel eens; dat iemand aandelen wil in een bepaald bedrijf, omdat hij of zij daar hoge verwachtingen van heeft, of iemand die een obligatie al lang in bezit heeft en die toch mee wil nemen als een portefeuille hier opnieuw wordt ingericht. Prima, het is en blijft immers de portefeuille van de klant.’

Meer nieuws