HJF Advocaten zoekt advocaat-partner

05-10-17

HJF Advocaten is voor het kantoor in Rotterdam-Hillegersberg op zoek naar een advocaat die als partner, in samenwerking én onder de vlag van HJF, vorm geeft aan het Rotterdamse kantoor.

Tegen afdracht van een percentage van de omzet, komen alle kosten verband houdende met de praktijkuitoefening, de aansprakelijkheidsverzekering, de beroepskosten (onder andere lidmaatschappen Orde van Advocaten), huisvesting ten kantore van HJF Advocaten en de opleidingskosten in het kader van de Permanente Opleiding voor rekening van HJF Advocaten.

HJF Advocaten zal zorgen voor een passende kantooroutillage, zoals een digitale toegang tot de gebruikelijke jurisprudentie en de ondersteunende middelen (waaronder goed werkende computers, randapparatuur, telefoon en e-mailfaciliteiten). HJF zal tevens zorgdragen voor de noodzakelijke secretariële ondersteuning.

Indien u naast advocaat ook ondernemer bent of zou willen zijn, zonder de beperkingen van de eenpitter, en mede wenst vorm te geven aan een middelgroot advocatenkantoor, dan is dit de perfecte uitdaging.

Geïnteresseerde enthousiaste, ervaren, zelfstandige en ondernemende advocaten kunnen vrijblijvend contact opnemen met Mr. P.S. (Steven) Jonker (psjonker@hjfadvocaten.nl of 070-3870008). 

Meer nieuws