Ondernemerschap

Joris Arts van BASE Advocaten naar Rechtbank Rotterdam

BASE Advocaten - Rotterdam

Joris Arts gaat BASE Advocaten na twaalf jaar verlaten. Hij wordt rechter bij de Rechtbank Rotterdam. Vanuit de partijdige rol van advocaat zal hij nu de neutrale beslisser in geschillen worden.

'Een rol die hem past als een jas. Joris is een buitengewoon goed jurist en een scherp debater en litigator. Met oog voor verhoudingen tussen partijen en een stevig gevoel voor rechtvaardigheid. En altijd met de nodige humor. Daarbij heeft hij bondig en helder schrijven haast tot kunst verheven', meldt BASE Advocaten. 

'Met het vertrek van Joris eind dit jaar verliest BASE daardoor niet alleen een (sparring) partner en een uitstekend advocaat, maar ook een fijne collega. Boven alles zijn we echter vooral trots op Joris en de stap die hij nu maakt.'

Lees ook: Ruben van Eijck (BASE Advocaten): 'Waar problemen zijn, zijn wij om ze op te lossen'

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws