Ondernemerschap

KPMG: ‘Green Deal-wetgeving vraagt forse investeringen in plastic recycling keten’

KPMG - Rotterdam

De nieuwe Green Deal-wetgeving van de Europese Commissie voor het gebruik van gerecycled plastic dwingt de bedrijven in gehele plastic recycling keten de komende tijd forse investeringen te doen. Naar verwachting komt de Europese Commissie volgend jaar met nieuwe wetgeving die voorschrijft hoeveel gerecycled materiaal nieuwe plastic producten moet bevatten.

'Hoewel deze quota op dit moment worden vastgesteld, verwachten experts dat de EC zal eisen dat nieuwe plastic producten vanaf 2022 tussen 15% en 30% gerecycled materiaal bevatten', zegt Tom Hesselink, director bij KPMG’s Global Strategy Group. Hesselink: 'Bovendien moet uiterlijk in 2030 55% van het plastic verpakkingsafval worden gerecycled. Gezien het feit dat in Europa op dit moment minder dan 35% van het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt, nieuwe producten minder dan 10% gerecycled plastic bevatten en er een groot verschil in kwaliteit bestaat tussen het aanbod van gerecycled plastic en de vraag, zal de industrie flinke stappen en investeringen moeten doen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving en een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie. De aanstaande EC-wetgeving betekent een volledige hervorming van het afvalbeheer, de recycling en de productie van plastic producten.'

‘Business case’ plastic recycling steeds aantrekkelijker
Hesselink constateert dat de vraag naar gerecyclede kunststoffen tot nu toe gering was. Hesselink: 'Door de relatief lage winstgevendheid van de plastic recycling sector was de kwaliteit van het gerecyclede plastic beperkt en de vraag derhalve ook laag. Met als gevolg een lage winstgevendheid en beperkte mogelijkheden om te investeren in kwaliteitsverbetering. De komende Green Deal-wetgeving gaat echter voor grote veranderingen zorgen. Partijen worden verplicht om gerecycled plastic te gebruiken, waardoor vooral de vraag naar hoogwaardig gerecycled plastic sterk zal toenemen.

Om aan deze toenemende vraag naar hoogwaardige gerecyclede kunststoffen te kunnen voldoen zullen sorteer- en recyclingbedrijven zowel in capaciteit als in technologie moeten investeren. Nu kunnen deze investeringen niet uit omdat hoogwaardige gerecycled plastic beperkt verkocht wordt en het qua prijs in het algemeen aflegt tegen de prijs van nieuwe plastic. De Green Deal quota zullen de markt voor hoogwaardige gerecycled plastic echter gaan beschermen. De ‘businesscase’ voor gerecycled plastic wordt dan ook steeds aantrekkelijker, vooral door de toenemende schaarste en de stijgende prijzen van hoogwaardige gerecyclede kunststoffen.'

Veel gemeentelijk restafval nog plastic
Van groot belang voor het realiseren van de EC-doelstellingen is volgens Hesselink dat Europa zijn plastic recyclingsystemen heroverweegt. Hesselink: 'Dat geldt met name voor het huishoudelijk afval. De Europese plastic recycling infrastructuur is momenteel vooral gericht op gescheiden ingezamelde plastic verpakkingen. Maar ondanks deze bronscheiding worden in de praktijk aanzienlijke hoeveelheden kunststoffen niet gescheiden en komen ze in het gemengd afval terecht. Meer dan 40% van het plastic verpakkingsafval in Europa bevindt zich in gemengde afvalstromen, met name in het gemeentelijk restafval. Zelfs in landen met de meest volwassen infrastructuur en discipline, zoals in Nederland en Duitsland, belandt ruim 25% van het plastic afval bij het restafval.'

Financiering met ERP-regelingen
Op dit moment wordt gemeentelijk restafval in het algemeen ingezameld door gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven die het verbranden of storten. Hesselink: 'De kosten voor het sorteren en inzamelen van plastic verpakkingsafval worden immers veelal niet gedekt door de prijs die recyclers bereid zijn te betalen voor gesorteerd plastic afval. Dat is ook de reden dat de inzameling en sortering van kunststof verpakkingsafval in het algemeen gefinancierd wordt door EPR-regelingen. Via deze regelingen verplichten overheden bedrijven die plastic verpakkingen produceren om bij te dragen aan het sorteren en recyclen van plastic verpakkingsafval. Deze financiering gaat doorgaans naar inzamel- en sorteerbedrijven die zich richten op voorgesorteerd afval. Om de beoogde recyclingpercentages van de Europese Commissie te halen, moeten overheden dan ook afdwingen dat sortering van restafval wordt gefinancierd door EPR-regelingen. Met voldoende financiering kunnenafvalverbranders op deze manier een winstgevende ‘business case’ opbouwen en meer investeren in sorteerinstallaties. En ik sluit niet uit dat ze hiermee nog succesvoller worden op het moment dat gesorteerd plastic afval schaars wordt.'

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws