Ondernemerschap

KPMG: ‘Merendeel bedrijfsleven heeft nog lange weg te gaan naar datagedreven organisatie’

KPMG - Rotterdam

Niet de technologie, medewerkers of organisatiestructuur maar het gebrek aan datageletterdheid en holistische aanpak zijn de belangrijkste uitdagingen op weg naar een volwassen datagedreven organisatie. Dat blijkt uit het KPMG-onderzoek onder meer dan 100 organisaties naar de status van datagedreven bedrijven en instellingen in Nederland. Waar 65% van de databeheerders een strategie en tijdslijn heeft ontwikkeld op weg naar een datagedreven operatie, zeggen tegelijkertijd vier van de vijf respondenten dat er nog een lange weg te gaan is naar een volwassen status. De coronapandemie heeft het verschil in volwassenheid verder uitvergroot.

Ondanks de groeiende behoefte om data te verzamelen, bewaren, rapporteren en analyseren heeft 79% van het Nederlandse bedrijfsleven moeite met de implementatie van een datagedreven operatie. De mogelijkheid om data te begrijpen, analyseren en toe te passen in de dagelijkse besluitvorming, is de grootste uitdaging op weg naar een datagedreven cultuur. Daarbij blijkt dat een datagedreven operatie nog vaak beperkt blijft tot ēēn of meerdere afdelingen zoals Finance, Sales en/of Marketing. Daarmee ontbreken consistente bedrijfsbrede definities en datakwaliteit. Dat beperkt de inzetbaarheid van data voor de gehele organisatie, zo leert het onderzoek.

Algoritmes

Driekwart van de respondenten maakt gebruik van Artificial Intelligence en Machine Learning bij hun data-analyses. Echter, het overgrote merendeel meldt dat zij nu vooral experimenteren met algoritmes. Volgens de datamanagers is het een flinke klus algoritmes in productie te nemen omdat benodigde gegevens niet altijd beschikbaar zijn en de kwaliteit daarvan niet toereikend is. Slechts 12% van de ondervraagden gebruikt slimme analyses om bijvoorbeeld datakwaliteit te monitoren..

'Medewerkers die gewend zijn om op basis van eigen kennis of onderbuikgevoel beslissingen te nemen, hebben hulp nodig om op een andere manier te werken. Bovendien moeten zij er absoluut van op aan kunnen dat gegevens betrouwbaar zijn. Zonder een organisatiebrede datastrategie laat de consistente kwaliteit van gegevens te vaak te wensen over, zo blijkt uit ons onderzoek', vertelt Maurice op het Veld, partner Data & Analytics bij KPMG.

Waar bij 29% van de volwassen datagedreven organisaties relevante investeringen tijdens corona juist zijn toegenomen, blijkt dat bij bedrijven en instanties die niet of nauwelijks datagedreven zijn, investeringen afnemen of bevroren zijn. Het KPMG-onderzoek concludeert dat 66% van deze laatstgenoemde organisaties minder of een onveranderd aantal investeringen heeft gedaan in data en analytics.

Het onderzoek wijst tenslotte uit dat de beschikbaarheid van een heldere bedrijfsbrede datastrategie, de mogelijkheid waarde van data-analyses te meten en een duidelijk commitment van het organisatiebestuur de drie belangrijkste eerste stappen zijn op weg naar een succesvolle datagedreven organisatie.

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws