Ondernemerschap

KPMG: Nederlander gaat massaal gebruikmaken van nieuwe privacyrechten

KPMG - Rotterdam

Nederlanders gaan massaal gebruikmaken van de rechten die de nieuwe privacywet hen biedt. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 2018 van kracht wordt, geeft burgers onder meer het recht om al hun persoonlijke gegevens in te zien, te verwijderen, en om onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren.

‘Gewezen op hun nieuwe rechten, wil meer dan 80% in actie komen. Dat betekent dat bedrijven en instanties hun borst kunnen natmaken,’ aldus Koos Wolters, privacy expert van KPMG. Uit dit opinieonderzoek blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders op dit moment op de hoogte is van de nieuwe wetgeving die in mei van kracht wordt.

Wolters: ‘Als straks het besef doorklinkt welke rechten burgers krijgen, zullen organisaties alle zeilen bij moeten zetten om aan alle eisen te voldoen. Immers, organisaties die hun maatregelen op orde hebben, genieten meer vertrouwen bij consumenten waardoor zij sneller toegang krijgen tot persoonsgegevens.’

Nederlanders willen vooral weten wie wat verzamelt. Meer dan 80% vindt dat bedrijven en instanties die beschikken over bijzondere persoonsgegevens dit duidelijk moeten vermelden en moeten garanderen dat dit volledig privacy-proof gebeurt.

Nederlanders vinden hun veiligheid belangrijker dan hun privacy. Bijna de helft (46%) van de Nederlanders is van mening dat de overheid meer bevoegdheden zou moeten krijgen om de criminaliteit terug te dringen, ook als dit ten koste zou gaan van de privacy.
Wolters: ‘Andersom is slechts 25% bereid om veiligheid in te leveren voor privacy. Overigens vindt een meerderheid van de Nederlanders dat de overheid er goed in geslaagd is de juiste balans te vinden in het borgen van veiligheid en privacy.’

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders zich met name zorgen maken om de wijze waarop wordt omgegaan met hun medische gegevens. 70% heeft twijfels over het gebruik van dit soort persoonlijke informatie, vooral in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Wolters: ‘90% heeft nog nooit het eigen EPD ingezien. Veel mensen zetten bovendien vraagtekens bij de veiligheid van hun gegevens bij de huisarts. Minder dan de helft van de Nederlanders denkt dat medische gegevens die worden bewaard door de huisarts of dokter goed beschermd zijn.’

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws