Ondernemerschap

KPMG: ‘Samenleving kan eerder gedeeltelijk open door opvoering testcapaciteit’

KPMG - Rotterdam

‘Kiest Nederland op korte termijn voor het maximaal benutten en verder uitbouwen van de testcapaciteit, dan ontstaat de mogelijkheid de samenleving al eerder dan medio dit jaar verder open te stellen.’ Dat zegt David Ikkersheim, arts en partner bij KPMG Health.

Ikkersheim: 'Deze extra testcapaciteit moet worden ingezet voor het risicogericht testen van de bevolking én het testen van mensen vóór deelname aan activiteiten, zoals onderwijs en bezoek aan winkels, horeca en cultuur. Verder moet het wettelijk kader voor zelftests ontwikkeld worden, zodat de mensen zonder arts kunnen testen en de inzet hiervan in de nabije toekomst mogelijk wordt. Uit een analyse die KPMG in opdracht van VNO-NCW heeft gemaakt blijkt dat dit betekent dat de testcapaciteit tot minimaal 20 miljoen testen per maand moet worden opgevoerd. Daarnaast is het noodzakelijk om een test-, antistof- en vaccinatiepaspoort in te voeren.'

Netto daling van virusincidentie
Ander testbeleid biedt volgens Ikkersheim nieuwe mogelijkheden voor enerzijds het verminderen van de virusincidentie én anderzijds het deels openen van de samenleving. Ikkersheim: 'Uit onze berekeningen blijkt dat het aannemelijk is dat het deels openen van de samenleving, in combinatie met het testen voorafgaand aan een activiteit, voor een netto daling van de virusincidentie kan zorgen. Dit ondanks het feit dat er aanvullende besmettingen zullen plaatsvinden gedurende de activiteit. Dit is in tegenstelling tot dat wat soms gedacht wordt. De combinatie van testen door de GGD’s en het testen bij activiteiten door bedrijven kan dus duidelijk complementair werken. Het succes van de voorgestelde aanpak kan nog groter zijn indien blijkt dat mensen na vaccinatie niet meer besmettelijk zijn. Van belang is ook dat er een paspoort komt waarin testuitslagen, doorgemaakte Covid-19 infecties én vaccinaties worden vastgelegd. Zo kan een negatieve test geldig zijn voor een aantal activiteiten en ga je efficiënter om met de tests.'

Extra testcapaciteit cruciaal
Het opbouwen van een extra testcapaciteit van minimaal 20 miljoen testen per maand is volgens Ikkersheim cruciaal om Nederland uiteindelijk eerder en veiliger open te kunnen stellen. Ikkersheim: 'Het grootschalig populatietesten vermindert de virusincidentie aanzienlijk. Dit soort testen moet dan ook standaardgereedschap worden van de GGD’s. Een belangrijke voorwaarde voor succes vormt de testbereidheid. Door de combinatie van testen en openen van activiteiten met een testbewijs vergroot je de testbereidheid.'

'De combinatie met het testen voorafgaand aan activiteiten vergroot de beleidsruimte om maatregelen te versoepelen, waarbij overigens nog altijd de basismaatregelen, zoals de 1,5 meter maatregel en het dragen van een mondkapje, zoveel mogelijk in acht moeten worden genomen, zeker in situaties waar er niet getest wordt. Hoewel een toename van de capaciteit tot minimaal zo’n 20 miljoen tests per maand een grote inspanning vraagt, is zelfs deze capaciteit – mede door de opkomst van de Britse variant – nog niet voldoende om de samenleving volledig te openen. De inzet van zelftesten moet dan ook voor een verdere vergroting van de testcapaciteit zorgen. Hoewel het verder opvoeren van de testcapaciteit een aanzienlijke investering vraagt, is het vergroten ervan essentieel. Niet alleen voor het realiseren van het noodzakelijke economische herstel, maar ook om testcapaciteit achter de hand te hebben zodra nieuwe mutaties optreden. Tot slot is het ook verstandig om de onderzoeken of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden.'

Hoe nu verder in 2021?

Dit artikel wordt u aangeboden door

KPMG

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. KPMG Meijburg & Co is specialist in tax in Nederland. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.

Meer nieuws