Innovatie

Marco Horneman (BeGlobal): ‘Je kunt ervan op aan dat onze duurzame product media ook echt duurzaam en eco zijn’

BeGlobal - Waddinxveen

Begin vorig jaar voorspelde BeGlobal dat greenwashing de valkuil van 2020 zou worden. ‘Je kunt alles wel groen praten’, vertelden de eigenaren Marco Horneman en André Noordwijk. ‘En zie: de EU-commissie heeft vastgesteld dat nogal wat online shops zich schuldig maken aan greenwashing en dat dit fenomeen inderdaad behoorlijk toeneemt. Men spreekt van een ‘groene’ etikettenzwendel die een halt moet worden toegeroepen.’

'Je kunt ervan op aan dat onze duurzame product media ook echt duurzaam en eco zijn', aldus Horneman van BeGlobal. 'Wij doen niet aan fake eco. We beschikken niet voor niets over certificaten die aantonen dat BeGlobal verantwoord en duurzaam onderneemt, en dat ook eist van zijn fabrikanten en andere toeleveranciers in de wereldwijde industrie van product media.'

Milieuclaims
Samen met consumentenorganisaties in diverse landen heeft de EU-commissie bij webshops greenwashing onder de loep genomen en 344 twijfelachtige milieuclaims op etiketten onderzocht, aldus een bericht in eppi magazine. 'In 37% van de gevallen ging het hierbij om vage en algemene bewoordingen als bewust en milieuvriendelijk om de indruk te wekken dat het ging om producten zonder negatieve impact op het milieu. Maar in meer dan de helft van de gevallen stelden de ondernemingen onvoldoende informatie ter beschikking om als consument de juistheid van de claim te kunnen beoordelen', zegt Horneman.

Etikettenzwendel
De commissie stelt dat in 42% van de gevallen de claims onterecht of misleidend zijn en dat er dan ook sprake is van oneerlijke handelspraktijken. De commissie wil actie ondernemen tegen deze zogeheten etikettenzwendel, en in volgende wetgeving strengere maatregelen nemen.

De EU-commissie onderzocht webwinkels in verschillende branches als kleding, cosmetica en huishoudelijke apparaten. De promotionele productensector werd niet genoemd, maar het zou ons niet verbazen als de EU ook in onze branche de nepclaims gaat aanpakken.

Dit artikel wordt u aangeboden door

BeGlobal

Onze producten worden gebruikt met een doel, om een bepaald resultaat te bereiken. We beoordelen product media als onderdeel van de totale marketingmix van onze klanten. Met als uiteindelijk doel hun merken te versterken.’

Meer nieuws