Rotterdam

Maurice Kruidenier (Borrie Accountants en Belastingadviseurs): ‘Box 3 en rechtsherstel lijkt een spelletje staatsloterij’

Borrie Accountants en Belastingadviseurs - Rotterdam

De box 3-heffing is een veelbesproken onderwerp. ‘Voor veel mensen kan dit stelsel aanvoelen als een spelletje staatsloterij’, vertelt Maurice Kruidenier, fiscaal partner bij Borrie Accountants en belastingadviseurs). ‘Waarbij het ene moment de ene speler met de hoofdprijs aan de haal gaat en de andere speler met lege handen achterblijft. Maar zoals bij elk spelletje, zijn er altijd deelnemers die zich afvragen of de regels wel eerlijk zijn. En laten we eerlijk zijn, het nieuwe box 3 stelsel heeft zo zijn gebreken.’ In 2017 werd het nieuwe box 3 stelsel geïntroduceerd. Het doel was om meer aan te sluiten bij werkelijk behaald rendement en de grootste kritieken op het oude systeem weg te nemen.

Automatisch rechtsherstel

Het rechtsherstel houdt in dat de Belastingdienst de box 3-heffing tracht te berekenen op basis van werkelijk behaalde rendementen in plaats van een fictief rendement. Op dit moment vergelijkt de Belastingdienst het box 3-inkomen berekend volgens de wet met het box 3-inkomen berekend volgens het rechtsherstel. Het laagste bedrag wordt vervolgens gebruikt voor uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Op die manier wordt het rechtsherstel automatisch toegepast. ‘Het is echter belangrijk om uw definitieve aanslagen inkomstenbelasting te laten beoordelen. Uw werkelijke behaalde rendement kan namelijk (nog steeds) afwijken van het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen. Soms kan een andere verdeling van het box 3-inkomen tussen u en uw partner tot een gunstiger resultaat leiden. U heeft vanaf de dagtekening van de aanslag maar zes weken om een bezwaar in te dienen.’

Massaal bezwaar plus

In mei 2022 oordeelde de Hoge Raad dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel gerichte compensatie. Dit besluit heeft tot veel reacties geleid, en het kabinet heeft onderzocht of en zo ja hoe het mogelijk was niet-bezwaarmakers toch te compenseren. Uiteindelijk heeft het kabinet besloten om geen compensatie te bieden aan niet-bezwaarmakers. Dit heeft geleid tot een nieuwe ontwikkeling: de aanwijzing massaal bezwaar plus voor de jaren 2017-2020.

‘De Nederlandse regering heeft officieel de massaal bezwaar plus procedure aangekondigd voor niet-bezwaarmakers in Box 3 voor de jaren 2017-2020, wat betekent dat niet-bezwaarmakers met Box 3 inkomen tijdens die jaren geen actie hoeven te ondernemen. De massaal bezwaar plus procedure heeft tot doel de last voor belastingplichtigen, vertegenwoordigers, de rechterlijke macht en de Belastingdienst te minimaliseren door het juridische proces te stroomlijnen.’

Alles welbeschouwd maken de recente ontwikkelingen het wel en wee omtrent box 3 niet veel gemakkelijker of praktischer. ‘Een lot uit de loterij, lijkt het nieuwe box 3 systeem vooralsnog dus nog niet te zijn’, aldus Maurice.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Borrie Accountants en Belastingadviseurs

Alles goed geregeld, voor uzelf en voor uw onderneming

Meer nieuws