MEIKO Nederland: vijf tips om water te besparen in de horeca

23-02-21

Water wordt steeds schaarser en dus duurder. Daarom geeft partner MEIKO vijf tips hoe je water kunt besparen in de horeca. Goed voor milieu én portemonnee.

1. Waterverbruik vaststellen

Wie iets wil verbeteren heeft vergelijkbare feitelijke gegevens nodig. Voordat u aan alle denkbare knoppen gaat draaien, moet u het huidige waterverbruik vaststellen en beoordelen – indien nodig door hierbij een vakman te raadplegen. Want alleen als succes en mislukking meetbaar zijn, kan doelgericht worden bijgesteld en geoptimaliseerd. Dat gaat slechts stapsgewijs. Breng hiervoor het nodige geduld op!

2. Medewerkers instrueren en gasten informeren

Waterbesparing is een gemeenschappelijke krachtsinspanning. Daarom moet u uw medewerkers bewust maken en doelgericht opleiden. Verder is het zinvol de gasten op niet opdringerige wijze (!) over eventuele vernieuwingen te informeren en hen aan te moedigen bij het gebruik van de sanitaire voorzieningen zuiniger met water om te gaan – positief PR-effect gegarandeerd.

3. Moderne techniek gebruiken

Geef de voorkeur aan professionele vaatwasmachines, want deze gebruiken beduidend minder water dan apparaten die voor huishoudelijk gebruik bedoeld zijn. Vooral bij een hoge wasfrequentie is het besparingspotentieel enorm. 

Ook toiletten met een spaarknop, urinoirspoelingen met foto-elektrische cel en waterloze urinoirs werken uiterst milieuvriendelijk en kostenbesparend.

Met perlators (straalregelaars, mousseurs, mengnozzles) kunt u de waterstroom van spoelbakken, wastafels en douches reduceren. Met elektronische kranen of voetschakelaars uitgeruste wastafels verbruiken eveneens minder water. Alles helpt.

4. Lekkages repareren

Lekkende kranen, defecte afdichtingen, lekkages van apparaten, leidingen en wastafels … Wie dat allemaal gewoon maar laat 'lopen' riskeert onnodig veel waterverlies – en moet uiteindelijk behoorlijk veel meer betalen omdat per jaar al snel enkele honderden liters water worden verkwist. Hier geldt dus: op korte termijn geïnvesteerd, is op lange termijn bespaard!

5. Regenwater opvangen en grijs water gebruiken

Planten, bomen en tuinen zijn niet per se afhankelijk van de normale watervoorziening. Regenwater, dat u in tonnen of bassins kunt opvangen, is hier ook voor te gebruiken.

Ook toiletten kunnen hiermee worden gespoeld als hiervoor de infrastructuur voorhanden is. Bovendien kan een recyclinginstallatie voor grijs water een deel van de oplossing zijn: grijs water is licht verontreinigd afvalwater dat in gezuiverde vorm voor schoonmaakwerkzaamheden kan worden gebruikt, maar ook voor de tuin en toiletspoeling. 

Behoedzaam omgaan met de grondstof water is zinvol – zowel uit ecologisch als economisch gezichtspunt. Wilt u weten hoe u nog meer kunt besparen in uw restaurant of hotel? Tips en voorstellen vindt u in de bijdrage 'Hoe professioneel glasmanagement u helpt om tijd en geld te besparen!'

Meer weten? Klik hier voor het hele verhaal van MEIKO Nederland.

Meer nieuws