Mireille Schoots (Ben Housing): ‘Ben Vastgoedbeheer ontzorgt relaties op administratief en technisch gebied’

26-06-20

‘Wij zijn goed in het professioneel en vakkundig beheren van vastgoed’, zegt Mireille Schoots van Ben Vastgoedbeheer, een zusterbedrijf van Ben Housing, en ontstaan vanuit de vraag van relaties om het administratieve en technische beheer uit handen te nemen.

‘Wij ontzorgen onze relaties. Wij merkten, en merken nog steeds, dat zij dat willen op dit vlak. Onze klanten hebben het te druk met hun eigen business. Ze hebben daarnaast een vastgoedportefeuille die ze optimaal moeten laten renderen. Dan zit je niet te wachten op telefoontjes van huurders met een lekkage en kan je niet continu de huurpenningen in de gaten houden. Dat doen wij. De huurpenningen van onze klanten komen binnen op onze stichting derdengelden, ter bescherming van de financiën van onze relaties, dus de huurpenningen van onze klanten zijn altijd veilig. Bovendien werken we nu met een uniek vastgoedbeheersysteem, waardoor we continu goed overzicht en inzicht  hebben van en in de vastgoedportefeuilles die wij beheren’, aldus Schoots.

Vastgoedbeheertotaalpakket

Ben Vastgoedbeheer biedt dus een vastgoedbeheertotaalpakket. ‘Wij ontzorgen onze klanten en generen een optimaal rendement daar waar we kansen zien. Dus als het tijd is om een woning klein- of grootschalig op te knappen, of een woning gemeubileerd te verhuren om een hoger rendement te behalen, dan nemen wij dat proces helemaal uit handen.’

Schoots heeft met Ben Housing onlangs de verbintenis met Friends in Business verlengd.

Meer nieuws