Ondernemerschap

Museum Boijmans Van Beuningen zoekt nieuw kinderbestuur

Museum Boijmans Van Beuningen - Rotterdam

Museum Boijmans Van Beuningen is op zoek naar een nieuw kinderbestuur. Basisschoolleerlingen uit Rotterdam kunnen ook komend schooljaar hun stem laten horen door zich op te geven. Zij denken mee over het beleid, de programmering en identiteit van het museum.

Het museum heeft zichzelf de ambitie gesteld het aandeel kinderen te vergroten naar 20 procent van het totale bezoek in 2020. Dat kan niet zonder de doelgroep actief bij het beleid te betrekken. Het aanstellen van het kinderbestuur maakt deel uit van dat plan. Het huidige bestuur heeft zich ingezet om het museum kindvriendelijker te maken en geliefder bij hun eigen leeftijdsgenoten.

Het eerste kinderbestuur is van start gegaan op 1 september 2016. Ieder kinderbestuur draait een schooljaar met het museum mee. In een schooljaar leert een kind alle kanten van het museum kennen, ontmoet hij of zij kunstenaars, conservatoren  en is het jeugdige bestuurslid een belangrijke ambassadeur van het museum.

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen tot 23 september hier solliciteren. 

Meer nieuws