Nedelko ambassadeur van Made Blue Foundation

20-07-18

Nedelko is de nieuwe ambassadeur van de Made Blue Foundation. MADE BLUE realiseert schoon drinkwater in ontwikkelingslanden door het dagelijks watergebruik te spiegelen in liters.

Om dit kracht bij te zetten schenkt Nedelko als eerste kantoor wereldwijd gekoeld en gefilterd plat of bruisend water aan klanten via een speciaal daarvoor geïnstalleerde MADE BLUE leidingswaterkoeler, inclusief taptoren. 

In de horeca gebeurt dit al langer. Door maandelijks een vast bedrag over te maken draagt Nedelko bij aan het aanleggen van waterputten, filtersystemen, en pijpleidingen, waardoor er schoon drinkwater uit de bergen naar de lager gelegen dorpen gebracht kan worden.

Meer nieuws