Preventiemedewerker? Laat je adviseren door BHVNederland

12-09-17

Is een preventiemedewerker voor u verplicht? Wat doet een preventiemedewerker? En wie leidt u eigenlijk op tot preventiemedewerker? Allemaal vragen waar onze Friend BHVNederland het antwoord op heeft. Laat u adviseren door de adviseurs van BHVNederland, door een email te sturen (customersupport@bhvnederland.nl) of simpelweg even te bellen: 085-2014733.

Opleiding Preventiemedewerker
Uiteraard wil iedere werkgever dat de werkzaamheden binnen zijn of haar bedrijf veilig uitgevoerd kunnen worden. Om dit te borgen is de Arbowet in het leven geroepen. De Arbowet stelt regels vast met betrekking tot de verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Om een goed overzicht te krijgen van alle binnen de organisatie van toepassing zijnde risico’s op het gebied van Arbo, is de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in het leven geroepen. De Preventiemedewerker is een wettelijk verplichte functionaris en binnen de organisatie aangewezen om aan de hand van de vragenlijst uit de RI&E vast te stellen welke risico’s er binnen de organisatie zijn en op welke wijze deze teniet gedaan kunnen worden.

De opleiding
De opleiding Preventiemedewerker wordt gegeven in 1 lesdag (09.00 uur tot 16.30 uur). Voorafgaand aan de training ontvangt u het NIBHV lesboek Preventiemedewerker. Na afronding van de training ontvangt u een certificaat (bewijs van deelname) en een pas (in creditcard formaat) van BHVNederland.

Taken Preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft een aantal verplichte taken: Het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 (Arbowet); het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers; de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen.

Preventiemedewerker uitbesteden?
Vanuit de Arbowet dient de organisatie een medewerker aan te stellen en op te leiden tot Preventiemedewerker. Het is mogelijk om de functie van Preventiemedewerker uit te besteden aan een derde partij. 

Controle?
De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangegeven niet specifiek te gaan controleren op de aanstelling van een Preventiemedewerker. Echter dient de desbetreffende organisatie altijd het aan het wettelijk kader te voldoen, in dit geval is dit de Arbowet. 

Neem ook een kijkje op de website van BHVNederland: www.bhvnederland.nl.

Meer nieuws