Rabobank positief over 2017: groei voor alle sectoren

05-10-16

Binnen alle sectoren van het bedrijfsleven zal in 2017 de groei aanhouden. De economische groei werd in 2015 en 2016 veroorzaakt door een toename van de export en private investeringen. Dit blijft in 2017 zo, maar het belang van particuliere consumptie neemt toe. Die toename is gunstig voor sectoren als de detailhandel (+2,5%) en horeca en recreatie (+2,4%). Ook de automotive zal komend jaar een plusje (+1,5%) laten zien.

Detailhandel

De marktomstandigheden voor de non-food detailhandel blijven ‘uitdagend’. De economische omstandigheden verbeteren en de particulier durft weer geld uit te geven. Rabobank verwacht voor 2017 een groei van 2,5 procent.

‘Maar de verschillen tussen retailers zijn groot en zullen verder toenemen. Veel retailers hebben de crisis overleefd, maar onvoldoende geanticipeerd op het veranderende consumentengedrag. Deze retailers hebben nog een grote uitdaging voor zich op gebied van online activiteit, onderscheidend vermogen en een goede klantbediening.’

Zakelijke dienstverlening

‘We zien dat de dienstverleningssector al een aantal jaren groeit en dat deze sector een steeds groter deel uitmaakt van de Nederlandse economie.’ Voor 2017 verwacht Rabobank een groei van 3,7 procent.

De uitzendbranche is een van de branches die sterk groeit. ‘De uitzendbranche profiteert van de toegenomen bedrijvigheid in verschillende sectoren, maar ook van een structurele verschuiving naar flexibele arbeid.’

Ondanks de sterke groei in de dienstverleningssector is het voor dienstverleners essentieel om te blijven innoveren, adviseert Rabobank. Dat is nodig om de veranderingen bij te benen. ‘Denk aan versnelde technologische ontwikkelingen, verharde marktomstandigheden en veranderingen in wet- en regelgeving.’

Bouw

Er is veel vraag naar koop- en huurwoningen. Bouwbedrijven die in de woningmarkt actief zijn en daarbij ook nog eens kunnen putten uit eigen grondposities, doen goede zaken.

Maar de stormachtige groei zwakt af. Voor dit jaar verwacht Rabobank nog een volumegroei van de toegevoegde waarde van 7,5 procent. In 2017 wordt dat 3,5 procent. Oorzaken: ‘De woningproductie wordt geremd door een afnemende uitgifte van bouwvergunningen en met de crisis nog vers in het geheugen lijkt temporisering het antwoord op een latent tekort aan menskracht. Te voorzien is bovendien dat de grote vraag naar woningen een opdrijvend effect zal hebben op zowel woning- als grondprijzen. Een omvangrijk bouwpotentieel laaghangend fruit blijft vooralsnog onaangeroerd.’

Meer nieuws