Ondernemerschap

Ruben van Eijck (BASE Advocaten) te gast bij AVDR: aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?

BASE Advocaten - Rotterdam

Ruben van Eijck van BASE Advocaten is te gast in een uitzending van de Academie voor de Rechtspraktijk (AVDR) met presentator Wouter Kurpershoek. De Rotterdamse advocaat legt aan de hand van de uitspraak van het hof uit aan welke eisen een ingebrekestelling moet voldoen.

Een ingebrekestelling is niets meer dan een schriftelijke aanmaning waarbij een schuldenaar een redelijke termijn worden gesteld waarbinnen hij zijn verplichtingen moet nakomen. Komt een schuldenaar binnen die termijn zijn verplichting niet na, dan is hij in verzuim. Het intreden van verzuim is bijvoorbeeld nodig voor het vorderen van schadevergoeding of voor het ontbinden van overeenkomsten.

De vraag die Ruben van Eijck van BASE beantwoordt is of een aanmaning waarbij de schuldenaar wordt verzocht binnen een bepaalde termijn te laten weten of hij zijn verplichtingen zal nakomen ook tot verzuim leidt ((ECLI:NL:GHARL:2021:8272).

Dit artikel wordt u aangeboden door

BASE Advocaten

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Meer nieuws