Ruhr Express gelanceerd

21-11-17

Rotterdam World Gateway (RWG), CMA CGM en binnenvaartoperator HTS hebben in onderlinge samenwerking de ‘Ruhr Express’ gelanceerd. Na een korte proefperiode is door alle partijen besloten het nieuwe concept definitief te continueren.

De Ruhr Express, uitgevoerd door binnenvaartoperator HTS, biedt twee keer per week een puntpuntverbinding tussen diepzeeterminal RWG en Duisburg (D3T) en heeft bij RWG een semi-vast slot dat meebeweegt met de vensters van een aantal diepzeediensten van CMA CGM. De connectie tussen de diepzeediensten van CMA CGM en de binnenvaart is daarmee gegarandeerd, wat een voordeel oplevert voor alle partijen in de logistieke keten. 

Met deze puntpuntconstructie en de flexibiliteit in het vaarschema, heeft HTS een betrouwbare afhandeling gerealiseerd tussen RWG in Rotterdam en het Duitse achterland. Daarnaast neemt onder andere door grotere call sizes de efficiëntie van de binnenvaartafhandeling op de RWG-terminal toe. Met deze inventieve oplossing vervullen RWG, CMA CGM en HTS een pioniersrol. Het gezamenlijk initiatief is een antwoord op de groter wordende pieken op diepzeeterminals als gevolg van de toegenomen schaalvergroting en past in het verder optimaliseren van het binnenvaartproduct op de terminal van RWG.

Meer nieuws