Schot in de roos

17-03-20

Mede dankzij BASE Advocaten wordt de ondernemingsraad van APM Terminals Maasvlakte 2 weer serieus genomen door zijn directie. Hoe een impulsieve zoekopdracht op Google uitgroeide tot een succesverhaal…

Stoom uit de oren

Het is ergens in de zomer van 2017 als Eric van Holst opzij kijkt en bij zijn telefonerende collega Chico Duijnstee stoom uit zijn oren ziet komen. Ze werken dan al zo’n tien jaar samen in het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van APM Terminals. Eerst op Maasvlakte 1 en sinds 2015 bij de nieuwe terminal op Maasvlakte 2. De secretaris weet: als de voorzitter zich zó opwindt, is er iets loos. Terwijl het hoofd van Duijnstee steeds roder aanloopt, tikt Van Holst op Google arbeidsrechtadvocaat Rotterdam in. Meteen nadat Duijnstee de toenmalige juridisch adviseur heeft medegedeeld op zoek te gaan naar een nieuwe, reikt Van Holst een briefje aan. ‘Bel deze maar!’ 

Schuiven met mapjes

Ruim twee jaar later lachen Duijnstee en Van Holst samen met BASE-advocaten Jan-Willem van Geen en Sanne Barbas om het begin van hun samenwerking. ‘Eigenlijk heb ik random gekozen. BASE stond hoog in Google en had een mooie website’, zegt Van Holst in de vergaderkamer van het fraaie BASE-kantoor in het Scheepvaartkwartier. ‘Gelukkig klikte het direct. We kunnen echt alles vragen, ze spreken geen wollige taal en zijn altijd bereikbaar, wat voor ons als havenbedrijf essentieel is.’

‘Dat eerste gesprek duurde drie uur’, vertelt Van Geen, partner Arbeidsrecht bij BASE Advocaten, dat gespecialiseerd is in Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht. ‘Chico en Eric schoven telkens mapjes met cases op tafel. Ze hadden interessante ideeën, die Sanne en mij uitdaagden. Voor deze mannen willen we graag werken, zeiden we tegen elkaar.’

Bovengemiddeld deskundig

De leden van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (OR, red.) van APMT Maasvlakte 2 voeren hun functie fulltime uit, waar werknemers bij veel andere bedrijven dit naast het dagelijkse werk doen. ‘Daardoor zijn Chico en Eric bovengemiddeld deskundig’, verklaart arbeidsrechtadvocaat Barbas. ‘Ze kennen én snappen de Wet op de Ondernemingsraden. Daardoor overleggen we op hoog niveau. Onze taak is om naar details en juridische speelruimte te kijken. Een soort schaken. Dat vinden wij leuk.’

Van Geen: ‘Bovendien gaat het bij medezeggenschap vaak om belangrijke bedrijfsbeslissingen. Pensioenen, investeringen, een verhuizing, een belangrijke wijziging in de organisatie of bijvoorbeeld een samenwerking met een andere onderneming; allemaal vraagstukken waar een OR bij wordt betrokken. Voor ons is het mooi om juridisch mee te denken over zaken die toekomstbepalend zijn voor een onderneming en haar medewerkers.’

Rechtszaken tegen directie

Uit openbaar gemaakte rechtspraak blijkt dat Barbas en Van Geen hun meerwaarde onder meer begin 2018 bewezen, toen de directie van APMT Maasvlakte 2 een samenwerkingsakkoord sloot met vakbonden over de overgang van personeel van de oude terminal op Maasvlakte 1 naar de nieuwe op Maasvlakte 2. Zónder het bij de OR aangevraagde advies af te wachten. Na intensief overleg zagen de OR en BASE nog maar één oplossing: naar de Ondernemingskamer stappen. Daar kreeg de OR gelijk: de directie had het advies van de OR moeten afwachten. Ook in een andere zaak die de OR liet voorkomen, werd het doel bereikt.  

Agressief waar het moet

De uitspraken leidden op de Tweede Maasvlakte niet tot knallende champagnekurken. ‘Want wij zijn niet trots dat we deze stappen moesten nemen’, zegt Van Holst. 

Duijnstee: ‘Ons doel is om het beste voor de organisatie te bewerkstelligen. De belangen van de medewerkers wegen daarbij zwaar, maar we moeten ook aan de business denken. En aan de langetermijn-relatie met de directie. In dit geval kwamen we met de toenmalige bestuurder (die inmiddels is vervangen, red.) pratend niet tot een oplossing.’

Ook bij BASE is rechtsgang geen doel maar een middel. ‘Diplomatiek waar het kan, agressief waar het moet! Nu moest het agressief’, zegt Barbas. ‘Voor een advocaat is een rechtszaak ook een wedstrijd, waarin je kunt laten zien wat je kunt. Een overwinning is dan fijn natuurlijk.’ 

Serieus genomen

Van Geen: ‘Het blijft mooi om op juridisch vlak gelijk te krijgen. En nu helemaal, omdat er zoveel meer van afhing. De uitspraak betekende dat de OR weer werd gehoord, nadat hij eigenlijk jarenlang was genegeerd. Gehoord worden, is de kern van medezeggenschap, dus het was echt het medezeggenschapsrecht dat zegevierde.’

‘Mede dankzij de inspanningen van Jan-Willem en Sanne worden wij weer serieus genomen en zijn we een volwaardige gesprekspartner waar men niet omheen kan’, zegt Duijnstee. Van Holst knikt: ‘BASE is voor ons een schot in de roos geweest.’

Meer nieuws