Mobiliteit en vervoer

SERIS Nederland: ‘Wij houden ontwikkelingen met betrekking tot de Havenbeveiligingswet in de gaten’

SERIS Nederland - Dordrecht

Als specialist op het gebied van ISPS houdt SERIS Nederland de ontwikkelingen met betrekking tot de Havenbeveiligingswet (Hbw) nauwlettend in de gaten.

De voorgenomen wijziging van de Havenbeveiligingswet die al enige tijd in de planning zat en die op 1 juli 2021 in zou gaan, wordt mogelijk uitgesteld. 

Er wordt nog nader overleg gevoerd over meerdere onduidelijkheden die de beveiligingsbranche in de voorgenomen aanpassingen heeft gesignaleerd.

Voor meer informatie over de deze aanpassing en de uitkomsten van de internetconsultatie van de belanghebbenden kan deze link worden geraadpleegd. 

Ook is daar het 'Verslag over de resultaten van de consultatie' te downloaden.

Meer nieuws