Ondernemerschap

SERIS Nederland: zes redenen om te kiezen voor professionele alarmopvolging

SERIS Nederland - Dordrecht

Ondernemers willen zich kunnen richten op zaken die echt belangrijk zijn. Zorgen om de veiligheid en sleutelbeheer van het bedrijfspand kan onnodige stress veroorzaken. Partner SERIS Nederland geeft zes goede redenen om te kiezen voor professionele alarmopvolging.

1. HET NEEMT FRUSTRATIE WEG
Als ondernemer bent u vaak het eerste aanspreekpunt. U wordt midden in de nacht gebeld omdat het alarm is afgegaan. Daar aangekomen blijkt het een vals alarm te zijn.

2. HET IS BETER VOOR UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN UW MEDEWERKERS
Blijkt er wel een inbraak plaats te vinden, loopt u het risico inbreker(s) tegen het lijf te lopen. De alarmopvolgers  (mobiel surveillanten) van SERIS Security zijn getraind om met deze situaties om te gaan.

3. ALARMOPVOLGERS ZIJN 24/7 BESCHIKBAAR
Zelfs als er meerdere sleutelbeheerders beschikbaar zijn, is de kans dat er niet gereageerd kan worden vrij groot. De alarmopvolgers van SERIS Security zijn altijd beschikbaar. Zij kunnen snel aanwezig zijn.

4. ALARMOPVOLGERS HEBBEN TECHNISCHE KENNIS
In het geval van een vals alarm weet de alarmopvolger van SERIS Security hoe een probleem met het alarmsysteem opgelost moet worden. Dit bespaart stress, tijd en geld.

5. UW SLEUTELS ZIJN IN VEILIGE HANDEN
De meeste bedrijven geven een reservesleutel aan een medewerker. Deze kan de sleutel echter verliezen. Een verantwoordelijkheid die u prima kunt uitbesteden aan SERIS Security.

6. TOEGANG BIJ CALAMITEITEN
Als een medewerker zonder sleutel van het pand iets vergeten is dan kunt u gebruik maken van de alarmopvolger voor sleutelbeheer. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een extra mogelijkheid als dat, om wat voor reden dan ook, nodig is.

Alarmopvolging is het reageren op incidenten. Zoals het afgaan van uw alarmsysteem of brandmeldinstallatie. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat SERIS Security uw sleutels beheert.

Meer nieuws