Ondernemerschap

Voor Verkerk Service Systemen telt iedereen mee: ‘Laat de zorg weer zorgen aan mensen die het nodig hebben’

Verkerk. - Rotterdam

Verkerk Service Systemen (VSS) telt 80 medewerkers en is onderdeel van Verkerk (in totaal bijna 300 medewerkers). Met de ontwikkeling, productie, levering, het inbedrijfstellen en onderhouden van intelligente zorgtechnologie in heel Nederland als werkveld, lossen ze veel vraagstukken op.

Volgens Ivo de Koning, Business Unit Manager, staat de vraag hoe zorgpersoneel meer zorg kan leveren met minder handen centraal bij VSS. ‘Wij willen zorgorganisaties zo goed mogelijk begeleiden in de transitie van de veranderende gezondheidszorg en maximaal ondersteunen in het leveren van passende en liefdevolle zorg. Zorgtechnologie speelt binnen dit proces een steeds belangrijkere rol.’

Hij vervolgt: ‘Door het gebruik van smartphones, tablets, slimme sensoren, leefcirkels, draadloze alarmering en toegangscontrole helpen we mee om zorgprocessen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om dat te realiseren moet een zorgverlener de juiste informatie, op het juiste tijdstip via de juiste middelen ontvangen. Zo helpen we met het stellen van zorgprioriteiten, het snel in contact staan met bewoners en collega’s en het verlagen van werkdruk en administratielast. Daar werken we al bijna 40 jaar elke dag aan.’

Ieder individu telt
Zorgtechnologie moet altijd aansluiten bij de zorgvraag van bewoners van een zorginstelling. Hiermee wordt de eigen regie over zijn of haar eigen leven zo lang mogelijk behouden. ‘Een hoge levenskwaliteit, daar gaan we voor. Uiteindelijk werken we allemaal voor hetzelfde einddoel: persoonlijke aandacht en passende zorg voor bewoners en het verhogen van werkgeluk bij zorgmedewerkers’, aldus Ivo.

Laat de zorg weer zorgen aan mensen die het nodig hebben

Bij zorgorganisaties ontstaat steeds vaker de behoefte voor ketenverantwoordelijkheid. ‘Wij geloven erin dat het nemen van technische verantwoordelijkheid een grote bijdrage levert aan goede zorg. Wij zorgen voor de regie, dan heeft de zorgorganisatie de handen en de focus vrij voor hun bewoners. Laat de zorg weer zorgen aan mensen die het nodig hebben’, sluit Ivo de Koning af.

In dit voorbeeld wordt het leefcirkelconcept van de organisatie uitgelegd.

Dit artikel wordt u aangeboden door

Verkerk.

Bringing buildings to life!

Meer nieuws