Ondernemerschap

Workshop Rotterdam Topsport: topsportouder, een vak apart

Rotterdam Topsport - Rotterdam

Op dinsdag 20 maart organiseert Rotterdam Topsport in samenwerking met het ‘Netwerk Ouders Sporttalenten’, een workshop ‘Topsportouder, een vak apart’ voor ouders van sporttalenten. De workshop vindt plaats in het Topsportcentrum Rotterdam, aanvang 20.00 uur.

Vanuit het project 'Veilig Sport Klimaat' (VSK) van het NOC*NSF is een workshop ontwikkeld voor ouders van talentvolle kinderen. Marit Gijsbers, specialist op het gebied van topsportouders, zal deze workshop leiden.
 
Thema's als verwachtingen, omgaan met emoties en zelfstandigheid zullen op een interactieve manier worden besproken waarbij ouders ook van elkaar zullen leren. Om uiteindelijk handvatten mee naar huis te nemen over "hoe om te gaan met een kind met talent". Hoe creëer je als ouder een optimale omgeving, hoe kun je effectief communiceren met je talentvolle kind en wat zijn de verantwoordelijkheden van de ouders.
 
Je kunt je aanmelden voor de workshop via de Facebookgroep van het 'Netwerk Ouders Sporttalenten'. 

 

Meer nieuws